Hz.Peygamber’in (s.a.a.) Kerîmesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (s.a.) şahadeti hatırası münasebetiyle…

Bugün 7 Aralık 2022 Cuma. Hicri takvime göre 1443 yılının Cemâziyelâhir ayının üçüncü günü. Hz.Peygamber-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Kerîmesi, Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’in zevcesi (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ve İki Cihan Seyyidesi (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadet tarihini belirten üçüncü rivayete göre hicretin on birinci yılında bugün şehîde olmuştur. Üçüncü rivayete göre Hz. Zehrâ, Babası Allah Resûlü’nden (Allah-u Teâlâ Onlar’a ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât eylesin) doksan beş gün yaşamış ve yaşadığı musibetlerin sonucunda şehîde olmuştur.

Keşf-ul Ğumme kitabında ve diğer kaynaklarda şöyle geçmiştir: Hz.Fatıma (O’na selâm olsun) canını teslim etmek üzere olduğu zaman Esma bint-i Umeys’e su getirmesini emretti. (O suyla) abdest aldıktan sonra ıtır (güzel koku) istedi ve onu sürdü. Ardından yeni elbiseler istedi. Elbisleri giyip Esma’ya şöyle dedi: Canını vermek üzere olduğu zaman Peygamber’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Cebrail (O’na selâm olsun)geldi ve yanında cennetten Kafûr getirdi. Peygamber (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) onu üçe böldü; üçte birini kendine, üçte birini Ali’ye ve üçte birini bana ayırdı. Kırk dirhem(lik) kadardı.”

’ Sonra şöyle dedi: ‘Ey Esma; hanutun (Cenâze kıyafeti – editor) geri kalanını getir ve şu şu yere koy, sonar da başımın oraya koy.’ Ben de yaptım. Sonra namaz kılmak için abdest alırken ‘Sürünmek için kullandığım kokuyu ve namaz kıyafetimi getir’ dedi. Sonra abdest alıp kıyafetlerne büründü ve şöyle dedi: ‘Beni biraz bekle ve çağır. Eğer sana cevap verirsem (veririm); veremezsem bil ki Babamın yanına gittim. O zaman Ali’yi çağırt.’”

“Ölüm vakti gelip çattığı ve gözünün önünden perde kalkınca Seyyide Fatıma (O’na selâm olsun) keskin bir bakış ile baktı. Sonra şöyle dedi: ‘Selâm olsun Cebrail’e. Selâm olsun Allah Resûlü’ne. Allah’ım senin hoşnutluğuna, senin (habîbinin) komşuluğuna ve yurdun, selâm yurduna…’ Sonra şöyle dedi: ‘İşte semâların ehlinin alayı. İşte Cebrail. İşte Resûlullah; ‘Ey kızım ilerle; çünkü önündeki senin için daha hayırlıdır’ diyor.’ Sonra gözlerini açtı ve şöyle dedi: ‘Sana da selâm olsun ey canları alan; çabuk ol, bana azap etme.’ Sonra şöyle dedi: ‘Sana doğru Rabbim; ateşe doğru değil…’ Sonra gözlerini kapattı; ellerini ve ayaklarını iki yana doğru uzattı.”

Bunun üzerine Esma O’na seslendi; cevap vermedi. Yüzünün üstündeki elbiseyi kaldırdı; baktı ki hayata veda etmişti. Esma onun üzerine kendini atıp öptü, öptü ve şöyle dedi: ‘Ey Fatıma, baban Allah Resûlü’ne gittiğinde O’na Esma b. Umeys’in selâmını da söyle.”

Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) cenaze merasimini eşi Hz. İmam Ali (O’na selâm olsun) yaptı.

İşte bu şekilde Hz.Fatıma Zerhâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek hayatı sona ermiş; Firdevs-i Âla’da ölümsüzlük etabı başlamıştır.

Kısa süren hayatına rağmen Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek hayatı eşi benzeri bulunmayan hayır ve bereketlerle doludur. Hazret gerek eşliğiyle gerek kadınlığıyla ideal kadının nasıl olması gerektiğini ortaya koymuş ve iki cihan seyyidesi makamına nail olmuştur. Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) zühdü, takvası, ahlakı, ilimleri, haksızlığa karşı gösterdiği yılmaz direniş ve hak din uğruna gösterdiği muazzam fedakârlıklar ise asırlar boyunca hem müminlere hem müminelere örnek olmuştur. İnsanlık ve İslam dünyası tarih boyunca Hz. Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek yaşantısı, hikmetli sözleri ve destansı duruşlarından paha biçilmez dersler öğrenmiştir ve öğrenmeye de devam edecektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: