Allah Resûlü’nün (s.a.a.) ciğerpâresinin şahadetini anma törenlerine 35 Huseynî matem alayı ve hizmet grubu katıldı

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem alayları ve Hizmet Grupları Bölümü bir duyuruda bulunarak Hz. Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadetini (üçüncü rivayete göre) anma merasimlerine yaşanan katılım ile ilgili bilgiler paylaştı. Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü mateme Kerbelâ içinden ve dışından 35’ten fazla matem alayının ve hizmet grubunun katıldığını belirtti.

Bölüm Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Şahadet tarihi belirten üç farklı rivayette geçen her bir tarihin yıldönümünde matem alayları gelmekte ve Fatımî Hüzünler Mevsimi’ne katılmaktadır. Ancak ikinci ve üçüncü rivayetin belirttiği yıldönümlerinde katılım daha yoğun olmaktadır. Bu kapsamda matem alayları (üçüncü rivayetin belirttiği tarihin yıldönümüne girilmesiyle birlikte) dün Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Cumartesi gününe dek Hz.İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mübarek türbelerine gelip matem merasimleri düzenlemiştir.”

“Bölüm olarak bize düşen görevler kapsamında taziye sunmak için gelenleri karşılamak amacıyla her türlü hazırlığı yaptık. Ziyaretçi hareketinin herhangi bir aksamaya uğramaması ya da aşırı kalabalık meydana gelmesini engellemek için matem alaylarının mübarek türbelere giriş ve çıkışları için yer ve zaman belirten özel bir takvim hazırladık. Bölümümüzün üyelerinden oluşan bir grup bu hareketi koordine etmek için hareket güzergâhlarının farklı noktalarına dağıldı. Hazırlıklara Mukaddes Türbe bünyesindeki diğer bölümler de katıldı.”

“Matem alaylarının hareketinin başlangıç noktası Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin yakınlarında bir konumdu. Matem alaylarından bir grup Hz.Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) temsili naaşını taşıdı. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin ana avlusuna uğrayan matem alayları ardından; Hüseynî sloganlar eşliğinde Beynel-Haremeyn Meydanı’ndan geçip hatıranın sahibesinin oğlu Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesine doğru hareket etti. Mübarek türbeye giriş yapan matem alayları okudukları mersiye ve sinezenler eşliğinde Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hakkında “benim parçam” ve “iki yanım arasındaki canım” diye buyurduğu Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) başına gelen musibetleri andı.”

“Bu yıl yapılan anma merasimleri; gerek Kerbelâ içinden gerek Kerbelâ dışından gelen Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarının artışına sahne oldu. Bu yüzden de o hizmet grupları ve matem alaylarının yetkilileriyle koordine bir şekilde özel bir organizasyon planı devreye kondu.”

Dünyanın dört bir yanındaki Pâk Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) taraftarları; Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kızı ve ciğerpâresi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasını yaşatmak için birçok etkinlik düzenlemektedir. Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti gününün tarihi ile ilgili farklı rivayetler vardır. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti sonrası gerçekleştiği kesindir ancak kaç gün sonra gerçekleştiğine dair üç farklı rivayet vardır. Bu da gördüğü zulmün ve eziyetin başka bir göstergesidir: zira hem kabrinin yeri hem de tam şahadet tarihi tam olarak bilinememektedir. Çünkü Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’ye (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kendi kabrini gizlemesini ve O’na zulmedip hakkını gaspeden hiçbir kimsenin onun defnedildiği yere şahit olmamasını vasiyet etmiştir. Rivayetlerin çoğununun belirttiğine göre Hz.Fatıma Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şehîde olduğu sırada on sekiz yaşındaydı. İşte bu hazîn hatırayı yaşatmak için Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostu müminler her sene bu rivayetlerin belirttiği tarihlerde matem düzenlerler ve bu günlere “Mevsim-ul Ahzân-il Fâtimî/Fatımî Hüzünler Mevsimi” ya da “Eyyam-ı Fatımıyye/Fatımî günler” adını vermişlerdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: