تلاش گسترده قسمت خدمات حرم مطهر برای برپائی موفق زیارت اربعین حسینی


قسمت خدمات حرم مطهر عباسی برای برگزاری موفق زیارت اربعین حسینی 1435 هـ برنامه ریزی فشرده ای نموده است.
آقای حاج حسن هلال در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل ارگان رسمی آستان مقدس عباسی، این برنامه را در برگیرنده نظافت مستمر حرم مطهر و تنظیم روند ورود و خروج زائران به صحن مطهر هماهنگ با سایر قسمتها دانست.
وی هماهنگی برای برپائی نماز جماعت در صحن مطهر و فراهم نمودن مسیر برای تردد زائران در حین برپائی نماز را از دیگر وظایف این قسمت برشمرد و گفت: قسمت خدمات حرم مطهر پیش از آغاز مراسم زیارت اربعین اقدام به سیاه پوش نمودن حرم مطهر و چاپ 20 هزار جلد زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین نموده است.
وی به تامین سیستم صوتی برای هیاتهای مذهبی هماهنگ با قسمت شعائر و هیاتهای حسینی و همچنین فرش نمودن صحن مطهر بعنوان دیگر وظایفه این قسمت اشاره نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: