Vefâ timsali Hz.Ümmül Benîn’in (a.s.) vefâtı hatırası münasebetiyle matem…

Pâk Hanımefendi Hz.Ümmül Benîn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) vefâtının yaklaşmasıyla birlikte Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde hazırlık başladı. 17 Aralık 2021 günü (13 Cemâziyelâhir 1443) Pazartesi günü hatırası yıldönümü gerçekleşecek hatıranın anılması için mübarek türbenin dört bir yanı matem hatıralarına özgü bir biçimde dekorize edildi.

Hazırlıklar kapsamında Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi ve revâkları kara kumaşlarla kaplanırken duvarlara da hatıranın sahibesinin makamını ve O’nu yitirmenin hüznünü ifade eden yazılar asıldı.

Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hanımefendinin vefâtı; hicri 64 senesinde Cemâziyelâhir ayının on üçüncü gününde vuku bulmuş ve pâk Nebevî hanedâna derin hüzün yaşatmıştır. Her yıl Dünyanın dört bir yanındaki Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostları tarafından yaşatılan bu hazîn hatıranın anılması için Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından özel bir matem ve hizmet programı hazırlanmıştır. Haberimizin konusu olan hazırlıklar da bu programın bir parçasını oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere; Hicretin altmış dördüncü senesinde Cemâziyel evvel ayının onüçüncü gününde Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) vefât etmiştir. Asıl adı Fatıma bint-i Huzam b. Rebîa el-Kilabiyye olan hazret; rivayetlerin çoğuna göre hicretin beşinci senesinde dünyaya gelmiştir. Müminlerin Emîri (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile evlenme şerefine nail olan Hz.Ümmül Benîn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bu mübarek izdivaçtan dört oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri: Ebulfazl Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman’dır. Dördü de Kerbelâ’da Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) saflarında şehîd olmuşlardır. Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Medîne-i Münevvere’de vefât etmiştir ve mübarek kabri, Bakî Kabristanlığı’ndadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: