Vefâ simgesi Hz.Ümmül Benîn’in (a.s.) vefâtı hatırası üzerine…

Cemâziyelâhir ayının on üçüncü gününü idrak ediyoruz. Bu günde vefakârlık sembolü ve özgecilik mektebi bir hanımefendi vefât etmiştir. Zühdünün, ibadetinin ve takvasının çokluğuyla bilinen bu pek değerli hanımefendi; Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) zevcesi Fatıma Bint-i Hizam el-Kilabiyye ya da nam-ı diğer “Ümmül Benîn”dir (Allah’ın selâmı üzerine olsun). Bu kadri pek yüce hanımefendi yüzyıllardır tüm Müslüman hanımlar için örnek alınacak bir şahsiyet olmuş; duruşları, fedakârlığı ve dillere destan vefasıyla insanlığa unutulmaz dersler vermiştir.

Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dört evlatla rızıklandırılmıştır. Dördü de Kerbelâ’da Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ordusunda şehîd olma şerefine nail olmuştur. Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) soy açısından köklü Arap aşiretlerinden olan Kilaboğulları ve yiğit süvarileri ile bilinen Sa’saa b. Amiroğulları boyuna mensuptur. Hazret, nebevi hicretin yirmi dördüncü senesinde Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile evlenmiştir.

Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hanımları Kerbelâ’dan Medîne’ye döndükleri vakit aralarında matem düzenlemişlerdir. Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kerbelâ’da hazır bulunmamış olmasına rağmen Hz.Huseyn ve kardeşleri (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) için derin hüzün yaşamış; her gün Bakî Kabristanlığı’na giderek en acıklı mersiyelerle yaslarını tutmuştur. Hazretin hazîn mersiyeleri; o dönemin taş kalpli yöneticisi Mervan’ı dahi etkileyebilmiştir. Kendisine seslenen hanımlara da “Yazık sana ey oğlanların anası (Ümmül Benîn) demeyin bana…” demiştir. Hazretin hazin iniltileri son nefesine kadar kesilmemiştir…

Ebu Cafer’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dayanan bir rivayette şöyle nakledilmiştir: “O dört öldürülmüş kardeşin anası Ümmül Benîn, Bakî’ye gidip en acıklı ve en yürek yakan ağıtlarla yas tutardı. İnsanlar gelip toplanır ve onu dinlerlerdi. Dinlemek için gelenlerin arasında Mervan da olurdu. O’nun ağıtlarını dinler, sonunda da da ağlardı.”

Hz.Ümmül Benîn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ne denli iman sahibesi bir kimse olduğuna dair bir delil de şudur: Bişr b. Hazlem Medîne’ye gelip hazretin dört oğlunun ağıtlarını yakınca Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: “Kalbimi paramparça ettin… Evlatlarım da gök kubbenin altındaki herkes de Ebu Abdullah Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) fedâ olsun!...”

Hz. Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun); Vasîlerin Efendisi Hz. İmam Ali’ye (Allah’ın selâmı üzerine olsun), sonra evlatları Cennet Gençlerinin Efendileri’nin Efendileri Hz. İmam Hasan ile Hz. İmam Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ve ardından da Haşimoğulları’nın büyük hanımefendisi Hz. Zeyneb-i Kubrâ’ya (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hizmet etmekle müşerref olmuştur. Önce eşi Hz.İmam Ali b. Ebi Tâlib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti, ardından Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti, sonra da dört oğlunu birden Hz. İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ile birlikte yitirme facialarını yaşamıştır. Allah-u Teâlâ’ya ibadet, Allah-u Teâlâ’nın velîlerine hizmet ve Onlar’ın başına gelen yürek dağlayan musibetlerin hüzün ve acısı ile geçen bir ömrün ardından Yüce Allah’ın engin rahmetine intikâl etmiştir.

Bircindî “Vakâi-ul Eyyam” isimli kitabında, Seyyid Muhammed Bakır el-Karabağî “Kenz-ul Metalib” isimli eserinde ve diğerleri başka kaynaklarda Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hanımefendinin H. 64 yılı 13 Cemâziyelâhir gününde vefât ettiğini nakletmiştir. A’meş de “El-İhtiyarat” isimli eserinde şöyle nakletmiştir: “Cemâziyelâhir ayının on üçüncü gününde Hz.İmam Ali b. Huseyn Zeynelabidîn’in (O’na selâm olsun) huzuruna çıktık. Bir Cuma günüydü. Abbas’ın oğlu Fazl, “Ninem Ümmül Benîn öldü” diyerek hazîn bir şekilde içeri girdi…”

Yaşantısıyla adım adım İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) izinden giden o pâk, seçkin, halîs ve vefâkâr hanımefendi Hz.Ümmül Benîn’e selâm olsun! O’na ve O’nu örnek alıp izinden giden saliha müminelere ne mutlu!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: