استقرار مراکز مفقودین و گمشدگان برای کمک رسانی به زائران

مرکز مفقودین باب الکف
موضوع گمشدگان و مفقودین یکی از مشکلاتی است که همواره خانواده افراد گم شده با آن مواجه بوده و جستجوی این افراد در جمعیت انبوه زائرانی که در کربلا به سر می برند غیرممکن و یا بسیار سخت به نظر می رسد. بر همین اساس قسمت خدمات حرم مطهر اقدام به استقرار 3 مرکز گمشدگان و مفقودین جهت کمک به زائران در پیدا نمودن دوستان و افراد خانواده خود نموده است.
این مراکز در ابتدای خیابان باب القبه العباس علیه السلام، خیابان باب العلقمی نزدیک باب الکف و خیایان باب بغداد مستقر شده اند.
تمامی این مراکز به فضاهای لازم برای حضور موقت گمشدگان، شبکه اینترنت برای ارتباط با سایر مراکز ( مراکز وابسته به حرم مطهر حسینی ، بین الحرمین و ... ) و خط تلفن رایگان که از سوی شرکتهای موبایل تامین گردیده، تجهیز شده اند.
به این مراکز تنخواه کافی جهت تامین هزینه برگشت افراد به شهرهای مبداء و خرید لوازم بازی برای کودکان گمشده و ... اختصاص یافته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: