اختتامیه دوره‌ی آموزشی مکاتبات رسمی و نامه‌های اداری

بخش توسعه پایدار و مهارت افزایی، وابسته به آستان قدس عباسی، دوره‌ی فشرده‌ی مکاتبات رسمی و نامه‌های اداری را، ویژه کارمندان این آستان قدس با موفقیت به پایان رساند. این دوره به منظور توسعه مهارت‌های کارمندان در زمینه‌ی مکاتبات رسمی، آشنایی با مفاهیم اصلی نامه‌نگاری اداری، ثبت مستندات و آموزش ضوابط و اصول در این زمینه برگزار گردید.

این دوره یکی‌ از دوره‌های متعددی است که توسط این بخش، ویژه‌ی شماری از مسئولان شعب و واحدها در بخش‌های مختلف آستان قدس عباسی ترتیب داده شده و بر اساس جدولی که به این منظور طراحی شده است، برگزار می‌گردد.

در این دوره اسلوب نگارش نامه‌های اداری، مکاتبات رسمی، آشنایی با قواعد زبان عربی و برخی از اشتباهات رایج زبانی آموزش داده می‌شود.

این دوره که در سالن همایش‌های "نافذ البصیره" بخش مذکور برگزار می‌گردد، ۲۴ فراگیر را زیر نظر کادری متخصص‌ در خود جای داده است که به مدت سه روز و هر روز سه ساعت، در دو بخش تئوری و عملی به یادگیری مفاهیم و محورهای مورد نظر می‌پردازند.
شایان ذکر است که در پایان، آزمون جامعی برای سنجش میزان یادگیری فراگیران برگزار خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: