Onuncu nur Hz.İmam Ali Hadî’nin (a.s.) kutlu doğum günü üzerine…

Hayırların oluk oluk döküldüğü Receb ayının ikinci günündeyiz. Bu günde pâk hidayet önderlerinin onuncusu, izzet ve haşmet sahibi Hz.İmam Ali Hadî (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dünyayı şereflendirmiştir.

Mübarek nesebi şöyledir: Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Cafer oğlu Musa oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Ali (Allah’ın selâmı hepsine olsun).

Hicretin 221. senesinde Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Medîne’sinden üç mil uzakta yer alan ve atası Hz.İmam Musa Kâzım (Allah’ın selâmı üzerine olsun) tarafından kurulan Saraya’da dünyaya gelmiştir. Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) muhterem validesi “Seyyide/Hanımefendi” olarak da bilinen ve aslen Faslı olan Summane hanımefendidir. Bu pek muhterem hanımefendi vaktinin çoğunu oruç tutarak geçirmesi, zahitliği ve takvasıyla tanınmıştır.

Dost düşman herkesin ilmini, zahitliğini ve ahlâkını ikrar ettiği Hz.İmam Ali Hadî (Allah’ın selâmı üzerine olsun); ömrünü hanîf din İslam’ın hizmetine adamıştır. Bu uğurda Abbasîoğulları rejiminin sözde halifelerinden nice eziyet ve sıkıntılara göğüs germiştir.

Nübuvvet Hanedânı ve risaletim mâdeni Pâk Ehlibeyt Hanedânı’nın onuncu masum İmam Hz.İmam Ali Hadî (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun); tıpkı babası ve pâk ataları gibi Kur’an-i Kerîm’in yolunu ve Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ahlâkını sözleri, davranışları ve yaşantısıyla somutlaştırmıştır. Çok erken yaşlardan itibaren beliren dehası; Yüce Allah’ın bu pâk imâma bahşettiği hidayet önderliği makamının adetâ habercisi olmuştur.

Pâk atalarından ve Onlar’ın da Allah Resûlü’nden (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) miras aldığı üstün ahlakı; hazretin her zaman bariz bir şekilde öne çıkan bir yönü olmuştur. Vahy Hanedânı Pâk Ehlibeyt İmamları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) sadece ilmini değil ahlâkını da miras alan Hz.İmam Ali Hadi’nin anlatmakla bitmeyecek kadar çok erdem ve kemâllerle dolu mübarek şahsiyeti; asırlardır insanlık için eşsiz bir ilim, erdem ve ahlâk mektebi olmuştur.

Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hidayet önderliği vazifesi sekiz yaşında iken başlamıştır. Hazretin mübarek ömrü iki döneme ayrılır. İlki, babası Hz.İmam Muhammed Cevâd (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şehîd oluncaya dek olan dönemdir. On yıldan daha az süren bu dönemi babasıyla geçirmiştir. İkinci dönem ise hazretin ömrünün gereken kalan otuz yılını kapsayan dönemdir. Hazretin yaşadığı dönemde şu isimler Abbasî rejimini yönetmiş ve daha sonra da koltuklarından olmuştu: Mutasım, Vâsık, Mütevekkîl, Muntasır, Musteîn ve Mutezz.

Bunlardan biri olan Mütevekkîl; tıpkı seleflerinin Ehlibeyt İmamları’na (Allah’ın selâmı üzerine olsun) karşı yaptığı gibi davranmış, hatta bununla da yetinmemiştir. Hz.İmam Hadî’yi (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Samarra’daki “Dâr-ul Hilafet/Hilafet Yurdu”na zorla getiren Mütevekkîl; hazreti dış dünyadan izole etmek ve ümmetten tamamen uzaklaştırmak için elinden gelen her türlü girişimi yapmıştır.

Abbasîlerin bu pâk İmam’ın etrafına yerleştirdiği sıkı ablukaya rağmen hazret faaliyetlerini kesintiye uğratmamıştır. Bunun için dostlarına hangi rolleri oynayacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini titizlikle aktarmıştır. İşte bu yüzden Hz.İmam Ali Hadî; Müslümanlara eşsiz benzersiz bir akaid, fıkıh ve ahlaka dair unutulmaz derslerinin yanı sıra titiz bir şekilde sohbetlerini yeniden başlatmıştır.

Doğduğu günde, şehîd olduğu günde ve yeniden diriltileceği günda Hz.imam Ali Hadî’ye selâm olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: