Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi hizmetkârları Onuncu Hüccet ve Ehlibeyt İmamı Hz.İmam Ali Hadî’nin (a.s.) şahadetini andı

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârları 5 Şubat 2022 (3 Receb 1443) Cumartesi günü Onuncu Ehlibeyt İmamı Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şahadetini andı.

Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti sadece bir şekilde ve bir programda değil; farklı farklı şekillerde oldu. Bunlardan biri Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Teşrifat Salonu’nda düzenlenen matem meclisiydi. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü’nden Seyyid Ahmed Tuveyrîcavî’nin sohbet verdiği matem programında Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kutlu yaşantısına dair bazı önemli hususlara değinildi.

Sohbetinde Nübuvvet ve Risaletin madenî makamına sahip Ehlibeyt Hanedânı’nın hidayet önderlerinin onuncusu Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) makamını hatırlatan Seyyid Tuveyrîcavî; Hâtem-ul Enbiya Hz. Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) çizgisinin Pâk Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ile devam ettiğini ve bu çizginin uzantılarından birinin Hz.İmam Ali Hadî (Allah’ın selâmı üzerine olsun) olduğunu belirtti. Sözleri, duruşu ve davranışlarıyla kendi döneminde hak din İslam’ın gerçek temsilcileri Ehlibeyt İmamları’ndan biri olan Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Yüce Allah katındaki makamına, Yüce Allah’ın O’na bahşettiği kerâmetlere, Allah Resûlü’nden (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) miras aldığı ilahi ilimlere ve atası Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) davasını yaşatmak uğruna katlandığı çile ve eziyetlere değindi. Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Allah rızası uğruna hayatındaki her şeyden geçtiğini ve zalim hükümdarların elinden nice zulümler gördüklerini belirten Seyyid Tuveyrîcavî; tıpkı pâk babası ve ataları gibi Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) zalimlerin zehriyle şehîd edildiğini söyledi. Hz.İmam Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Abbasî rejiminin yöneticisi Mutezz’in eliyle düzenlenmiş bir komplo sonucunda kırk iki yaşında şehîd edildiğini belirten Seyyid Tuveyrîcavî; Abbasî rejiminin Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hanedânına zulmetmek ve kendi koltuklarını kaptırma korkusuyla Evlâd-ı Resûl’ü dini faaliyetlerden dahi uzaklaştırmak için her türlü suikast,zulüm, baskı ve eziyet yöntemine başvurduklarını hatırlattı.

Matem meclisinin sonunda zikr-i musibet faslına geçildi. Hz.İmam Ali Hadî’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şehîd ediliş faciasını anlatan mersiyeler, sinezenler ve dökülen gözyaşları eşliğinde düzenlenen matem meclisi sona erdi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: