استقرار 42 مرکز مفقودین و گمشدگان از سوی حرم مطهر عباسی – آمارهای اولیه از سرویس دهی این مراکز به 36000 نفر حکایت دارند.

یکی از مراکز مفقودین و گمشدگان
آستان مقدس عباسی در ایام زیارت اربعین و در محورهای چهارگانه ورودی کربلای معلی اقدام به استقرار 42 مرکز مفقودین و گمشدگان برای تسهیل روند بازگشت افراد گمشده به خانواده نمود.
این آستانه مقدسه به منظور تسهیل فرآیند کمک رسانی به زائران، تمامی این مراکز را به بی سیم بهمراه تقویت کننده (REPEATER) و برخی از این مراکز را به کامپیوتر و شبکه ارتباط اخلی جهت تسهیل جستجوی افراد مجهز نمود.
در این مراکز همچنین تلفن جهت ارتباط با سایر مراکز و دفتر مرکزی مفقودین و گمشدگان الکفیل در حرم مطهر عباسی، بلندگو و خودرو جهت انتقال مفقودین در صورت شناسائی و تحویل به خانواده تامین گردیده بود.
لازم به ذکر است در این مراکز برای 10 هزار نفر از کودکان و افراد مسن کارت شناسائی در برگیرنده نام و آدرس و شماره تلفن صادر گردید.
آمارهای اولیه از سرویس دهی این مراکز به 36000 نفر حکایت دارند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: