Receb-i Şerîf ayının yirmi yedinci günü: Nûr, rahmet ve yüce hidayetin gönderildiği gün – Biset günü

Hayırların oluk oluk döküldüğü Receb ayının yirmi yedinci günündeyiz. Bugün Yüce Allah’ın (Azze ve Celle) emriyle Hz. Cebrail (O’na selâm olsun) inmiş ve Allah Resûlü’ne (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ilahi mesajı tebliğ etmeye başlamasını bildirmiştir. Böylelikle Muhammedî risalet başlamıştır.

Bîset-i Nebevî, yani Peygamber’in mesaj bildirmekle gönderilişi olarak anılan bu gün; Kur’an-i Kerîm’in tebliğinin, İslam uygarlığının başlangıcı ve İslam dininin doğuşudur. Bugün sadece İslam ümmeti için değil; tüm insanlık için bir bayramdır. Çünkü Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kendisi ve bildirmekle gönderildiği ilahi mesaj tüm kainat için berekettir.

Rivayetlerin bildirdiğine göre Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hicretten on üç yıl önce, yani Fil yılından kırk yıl sonra (milady takvimle 610 yılında) Receb-i Şerîf ayının yirmi yedinci gününde tebliğe başlamıştır.

Mukarreb Meleklerden biri olan Hz.Cebrail (O’na selâm olsun) bu günde Allah Resûlü’ne (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) inerek müjdesini vermiş ve Kur’an-i Kerîm’in ilk ayetlerini tebliğe başlaması emrini ulaştırmıştır.

Hazretin bildirmekle emrolunduğu ilk ayetler Alak suresinin ilk beş ayeti olmuştur.

Hazretin tebliğ sonrası başlattığı hak davee ilk icabet eden on yaşındaki Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ve zevcesi Hz.Hatice (Allah’ın selâmı üzerine olsun) olmuştur…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: