“İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) devrimi; dünya üzerindeki tüm devrimcileri ve hür insanları, özünde yer alan insanlığı özgürleştirici kavramlarıyla rehberlik eden apaydın bir meşale olarak kalacaktır!”

“Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) devrimi; dünyanın her tarafındaki devrimcilere ve hürlere insanlığı özgürleştiren kavramlarıyla hidayete erdiren apaydın bir meşale olarak kalacaktır!”

29- 30 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen (25- 26 Safer 1435)
I.Taff Kültür Festivalinin açılışında konuşan Kûfe Üniversitesi Rektörü Dr. Akîl Abd Yasîn, önemli noktalara değindi. Kûfe Üniversitesi’nin Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi işbirliği ile düzenlediği festival, Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Taff Vakıası (Kerbelâ Olayı - Aşûrâ günü,öncesi ve sonrası) ve Erbain’i (Mukaddes Şahadeti’nin Kırkı) münasebetlerini yâd etmek amacıyla düzenleniyor.

İşte o konuşmadan önemli kesitler:

“Milyonlarca Hüseyninin oluşturduğu yüce mümin topluluklar; kanın kılıca, hakkın batıla, faziletin alçaklığa ve hakikatin sahteliğe (uydurukluğa) galip geldiği Hüseynî devrimi yâd etmektedir. O (kıyâm) gerçekten de aydınlık İslam tarihinin ve ıslah, hürleşme, saygın hayatı yaşama ve meşru insan haklarının korumak gibi yüce ilkelere vakıf toplumların tarihi için dev bir dönüşüm noktasıdır.”

“Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) devrimi, zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin ve ne kadar yeni nesiller ortaya çıkarsa çıksın; ölümsüz olarak kalmaya devam edecektir. Devrimin ölümsüz olması; bu devrimin sahibinin uğrunda kıyam ettiği o dev hedeflerin yüceliğinden kaynaklanmaktadır. Bu ölümsüz destan; nice yazar, düşünür, entellektüel,edebiyatçı,araştırmacı ve sanatçıya ilham vermiştir. Saf kaynağıyla ortaya nice fikri,edebi ve sanatsal yapıtlar çıkaran bir pınar olmuş; nicelerini tarih boyunca ayakta kalmıştır. Bu yapıtlar, kendi başlarına şaşaalı birer eser olmamalarına rağmen; sadece Taff Vakıası’nı,yiğitlerini, değerlerini, ve yüce anlamlarını canlandırdıklarından ötürü ölümsüzleşmişlerdir.”

“I.Taff Kültür Festivali de sözünü ettiğimiz eserlerin bir uzantısı niteliğindedir ve Taff Vakıası’nın ölümsüzleştirilmesinde, gelecek nesillerin gönülleri ve zihinlerinin derinliklerine yerleşmesinde öncü bir rol oynayacaktır. Nitekim eserler o fedakarlıkların ve paha biçilemez mirasın akıllarda canlandırılması hususunda çok hayırlı araçlardır ve Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) şiarlarını tamamlayan bir rol oynamaktadırlar. Bu yüzden bu tip çalışmalarda daha da çıtayı yukarılara taşımalıyız ve festival,forum, çalıştay, şiir – öykü – sanat festivalleri, öğrencilere yönelik yarışmalar, tiyatro oyunları düzenleyip Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) ilahileri üretmeliyiz. Böyle faaliyetlerle akıllardaki nurlu fikirler (farklı bir uslupla ve) geniş kitlelerin diliyle ortaya konmuş olabilecektir. Görevimiz dünyaya bu tip faaliyetlere Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) ölümsüz okulunun müfredatını, müslümanlarla kısıtlı kalmayan, tüm renklere,ırklara ve cinsiyetleriyle birlikte insanlığın tümünü kapsayan bir insaniyet okulu olarak tanıtmaktır.”

“Umarım mezheplerin ve dinlerin yakınlaşması için bu tip önemli faaliyetler devam eder. Buradan bir olan İslam ümmetinin ilişkilerinde şefkat temelli altyapının desteklenmesi çağrısında bulunuyorum. Ümmette Tevhid temeline dayalı, sosyal adalete, hoşgörüye ve etkileşime dayalı gelişmiş,medeni bir toplumun inşa edilmesine davet ediyorum. Bu toplumda insanın kendisine yaraşan saygınlığıyla muamele edilmesine, her türlü istismardan, geri kalmışlıktan, zulumden ve köleleştirilmeden özgürleştirilmesine;gözlemlemiş olduğumuz zararlı ve sapkın kamplaşmalardan uzak, insanı üstün kılan her türlü değerin büyüyüp üstün tutulduğu bir toplum inşa etmeye çağırıyorum!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: