Şaban ayının üçüncü günü: Hüseynî nur dünya âlemine doğdu

Şaban ayının üçüncü günündeyiz. Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hicretin dördüncü senesinde Şaban ayının üçünde (yani bu günde) Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecede dünyayı şereflendirmiştir. Müjdeyi alan Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) büyük bir sevinç yaşamış; mutlu haberin sevinci sadece yeryüzünün dört bir yanını değil semâları da sarmıştır.

Babası Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’dir (Allah’ın selâmı üzerine olsun). Annesi ise Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ciğerpâresi ve âlemlerin hanımlarının Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’dır (Allah’ın selâmı üzerine olsun). Ehlibeyt İmamları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) üçüncüsü, Cennet Gençlerinin Efendisi ve Kerbelâ Şehîdi’dir. Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) soyunun devam ettiği iki kişiden biri; Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) abasının altına alıp Necran Hıristiyanları’yla mübahele ettiği kimselerin dördüncüsüdür. Yüce Allah’ın her türlü günah kirini ve kötülükten uzak kıldığı pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ve Abâ ehlinin bir ferdidir. Yüce Allah’ın meveddetini farz kıldığı ve kendisine sımsıkı tutunanların kurtuluşa erdiği Masum Ehlibeyt’tendir (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun). Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kurtuluş Gemisidir; her kim ona binerse kurtuluşa erer ve her kim onun ardında kalırsa boğulup helâk olur.”

Hazret dünyaya gelince Yüce Allah, Cehennem ateşinin haznedarı “Malik”e Hz.Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) evlâdının dünyaya gelişi münasebetiyle ateşi kısmasını vahyetmiştir.

(Devam edecek)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: