Hz.İmam Zeynelabidîn’in (a.s.) mübarek doğumuyla yeryüzü aydınlandı, semâlar sevinç ve neşeyle parıladı

İşte böyle bir günde Medîne-i Münevvere; Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt ve Hz.İmam Ali Soyu’nun yeni ferdi Hz.İmam Ali b. Hüseyn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) doğuşuyla aydınlandı.

İnsanlığa fedâkarlığın, kalbinden dünya çıkarıp Yüce Allah’a yönelmenin, zahitliğin, ilmin ve marifetin ne demek olduğunu mübarek yaşantısı ve fışkırttığı hikmet pınarlarıyla öğreten bu büyük Hidayet önderi; Nebevî Hicret’in 38 senesinde Şaban ayının beşinci gününde yeryüzünü şereflendirmiştir.

Hazretin mübarek validesi Fars imparatoru Kisra oğlu Şehriyar oğlu Yezdecir’in kızı Hz. Şahzenândır. Adının Hz. Şehribanû olduğu da denmiştir. Hazretin zevcesi de Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ’nın kızı Hz.Fatıma’dır (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun).

Lakapları: Bekkâ (çok ağlayan), Seccad (çokça secde eden), Zeynelabidîn (Pek ibadet edenlerin ziyneti, en güzeli), Zus-Sefenât (Alnı secde izinden nasırlı), Zekiyy (ilahi ilimlerle beslenmiş,temiz,pâk kılınmış) bunlardan bazılarıdır. Dördüncü Hidayet önderi Hz. İmam Ali bin Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) en meşhur lakabı Zeynelabidîn’dir. Ayrıca Zuhrî’den aktarılan bir rivayette şöyle geçmiştir: “Kıyamet gününde ‘kendi zamanının Seyyid-ul Abidîn’i (Pek çok ibadet edenlerin Efendisi) kalksın’ dendiğinde Huseyn oğlu Ali (İkisine de selâm olsun) kalkacaktır.”

Rivayetler şöyle anlatıyor: Hazret doğduğunda dedesi Müminlerin Emîri (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hızla torununun babası Hz.İmam Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) geldi. Şerî merasimi eda edip sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okudu. Böylelikle hazret doğar doğmaz hak itikadın esaslarını Muvahhidlerin Önderi’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bizzat sesinden dinlemiş oldu. Tekbirler eşliğinde karşılanan bu mübarek bebek yedi günlük olunca Akîka kurbanı kesildi ve saçları tıraş edilip saçın ağırlığınca gümüş ya da altın yoksullara sadaka olarak dağıtıldı.

Hazret elli yedi sene yaşamıştır. Bunun iki ya da dört senesi dedesi Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) gölgesinde geçmiş akabinde de Allah Resûlü’nün Reyhaneleri ve Cennet Gençlerinin Efendileri Hz.İmam Hasan ile Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ellerinde yetişip ilimlerini miras almıştır.

Devam edecek
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: