Hz.İmam Rıza’nın (Aleyhisselâm) Kerbelâ Mukaddes Türbeleri özel Matemi’nden…

Selâm olsun Şems-i Şumûs’a (Güneşlerin Güneşi),
Enîs-i Nufûs’a (Canların onda sukûnet bulduğu),
Ve Garîb-i Tûs’a (Tûs şehrinde gurbette defnolunana)!

Selâm olsun, yaban ellerde zehirlenen sekizinci Nûr’a!

Selâm olsun Hz.İmam Ali bin Mûsa’ya!

Selâm olsun İmam Rızâ’ya!

Hz.İmam Rızâ’nın (Aleyhisselâm) şahadeti münasebeti, Dedesi Hz.İmam Huseyn'in (Aleyhisselâm) Kerbelâ’sında anıldı…

Mukaddes Türbelerin karalara büründüğü, gözyaşlarının, matem iniltilerinin ve Ehlibeyt’e (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) bağlılık nidalarının yükseldiği matemde duygular sel oldu.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda başlayan tören, Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru ilerleyip Pâk Beden-i Şerîfleri’nin yer aldığı “Zarîh-i Şerîf”inin etrafında toplanılarak devam etti. Kur’ân-i Kerîm tilaveti ille başlayan tören; şiirler ve mersiyelerin okunup diğer matem merasimleri ile devam etti. Okunan şiir ve mersiyelerde Hz.İmam Rızâ’nın (Aleyhisselâm) hayatı, ahlakı,öğretileri, Zalim Abbasi yöneticilerinin O’nun hakkında işlediği zulümler,gaddarlıklar ve sebep oldukları eziyetler irdelendi.

Bilindiği üzere Kerbelâ’daki Mukaddes Türbeler, Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) özel münasebetleri,doğumları ve şahadetlerinin yıldönümlerinde özel törenler düzenlemektedir. Bu törenler çerçevesinde Mukaddes Türbe hizmetkârları, Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan başlayıp Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru, ya da bunun tam tersi şeklinde matem yürüyüşleri düzenlemekte ve bu yürüyüşler boyunca; birbirinden farklı şiir,mersiye vb. metotlarla bu münasebetler yâd edilmektedir.

İşte Uluslararası El-Kefîl Ağı farkıyla, Hz.İmam Rızâ’nın (Aleyhisselâm) Şahadeti Mateminden bazı kareler…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: