Hz.İmam Huseyn’in (a.s.) Şaban Ayının Ortası (Nime-i Şaban) gecesi ve günü özel ziyareti

Şaban ayının ortası gecesi ve günü Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ziyaretinin faziletiyle olarak birçok rivayet aktarılmıştır. Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yakından ya da bunu yapamayanlar için uzaktan ziyaret etmenin çok sevabı olduğu belirtilmiştir. Rivayetlerde Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) özel şartlar ve zamanlara özgü ziyaret duaları nakledilmiştir. Bunlardan biri de Şaban ayının ortası gecesi ve gününe özeldir. İşte o hadislerden bazıları:
  • - Ebu Abdullah’tan (Hz.İmam Cafer-i Sadık’tan, Allah’ın selâmı üzerine olsun) şöyle aktarılmıştır: ‘Her kim Şaban ayının ortasında geceyi Kerbelâ’da geçirir, bin defa “Kul Huvellâhu Ahad (İhlas Sûresi)” okur, bin defa istiğfar eder (yüce Allah’tan bağışlanmayı diler), Allah’ı bin defa hamd eder, dört rekat namaz kılar ve o namazın her bir rekatında bin defa Ayet-el Kürsi okursa; Allah (Azze ve Celle) iki meleği o kimsenin vekîli kılar. O melekler o kimseyi her şeytanın her sultanın kötülüğünden korur, iyiliklerini yazar, kötülüğünü yazmaz ve onunla oldukları müddetçe sürekli onun için istiğfar ederler.’
  • - Ebu Hamza Sumâli’den şöyle aktarılmıştır:
Huseyn oğlu Ali’nin (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şöyle buyurduğunu işittim: ‘Her kim yüz yirmi dört bin Peygamber ile tokalaşmak istiyorsa Şaban ayının ortası gecesinde Ebu Abdullah Hz. Huseyn b. Ali’nin (İkisine de selâm olsun) kabrini ziyaret etsin. Zira orada (O gecede) peygamberlerin (Hepsine selâm olsun) ruhları toplanır, Yüce Allah’tan onun ziyareti için izin isterler ve onlara izin verilir. Ne mutlu onlarla tokalaşıp onların da onunla tokalaştığı kimseye! O (peygamberlerin) içinde beş ululazim elçileri olan Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (Allah-u Teâlâ O’na, Pâk Ehlibeyti’ne ve Onlar’a salât eylesin) de vardır!”

‘Ben de “Neden onlara ululazim denildi?” diye sorunca “Çünkü onlar (yeryüzünün) doğusuna da batısına da, cinlerine de insanlarına da gönderilmiştir” diye buyurdu.’
  • - Şeyh Sadûk, Harun b. Harice’ye dayanan bir senet yoluyla Ebu Abdullah’ın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğunu aktarmıştır: Şaban ayının ortası olunca en Ufuk-u Âlâ’dan bir kimse şöyle seslenir: ‘Ey Huseyn’in (O’na selâm olsun) kabrinin ziyaretçileri; geri dönünüz bağışlandınız, sevabınız Rabbiniz ve peygamberiniz tarafından üstlenilmiştir.’
  • Yunus b. Yakup’tan şöyle aktarılmıştır: Ebu Abdullah (O’na selâm olsun) şöyle buyurmuştur: ‘Ey Yunus, Şaban ayının ortası gecesinde Huseyn’I (O’na selâm olsun) ziyaret eden her bir mümin kimsenin geçmiş günahları affolunur ve onlara ‘amel etmeye başlayınız’ denilir.’ Ben de ‘Tüm bunlar Huseyn’i (O’na selâm olsun) Şaban ayının ortası gecesinde ziyaret eden kimse için mi?!’ diye sorunca şöyle buyurdu: ‘Ey Yunus, eğer insanlara Huseyn’i (O’na selâm olsun) o gecede ziyaret eden kimse için neler olduğunu bildirseydim en babayiğitleri (o ziyareti eda etmek uğruna) darağacını bile göz önüne alırlardı!”
  • - Bir hadiste Ebu Abdullah’ın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu aktarılmıştır: ‘Her kim bir sene içerisinde Huseyn’in (O’na selâm olsun) kabrini Şaban ayının ortası gecesinde, Fitr Bayramı’nda ve Arefe gecesinde ziyaret ederse Yüce Allah o kimseye iyilik dolu bin hac, kabul olmuş bin Umre sevabı yazılır ve hem dünyaya hem ahrete dair bin işi görülür.’
  • - Ebu Abdullah’ın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu aktarılmıştır: ‘Şaban ayının ilk gecesi olunca Arş’ın altından bir kimse şöyle seslenir: ‘Ey Huseyn’e giden konuklar! Şaban ayının ortası gecesinde Huseyn’in (O’na selâm olsun) ziyaretini bırakmayınız! Eğer onda (o ziyareti yapmada) neler olduğunu bilseydiniz, Şaban ayının ortasında orada olmak için kalışınızı bir yıl (dahi) uzatırdınız!”
  • - Davuk b. Kesîr er-Rekkî’den şöyle aktarılmıştır: Bâkır (O’na selâm olsun) şöyle buyurdu: “Şaban Ayının Ortasında Huseyn’i (O’na selâm olsun) ziyaret eden kimsenin günahı bağışlanır ve bir sonraki sene gelinceye dek işlediği kötülüğü yazılmaz. Bir sonraki senede de Huseyn’i (O’na selâm olsun) ziyaret ederse Allah onun günahlarını bağışlar.”
  • - Başka bir hadiste de Hz.İmam Sadık’tan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şöyle aktarılmıştır: ‘Şaban ayının ortasında Huseyn’i (O’na selâm olsun) ziyaret eden kimsenin geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.’

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: