ادامه‌ی نشست تخصصی مستندسازی جنایات افراطی‌گرایی در عراق

فعالیت‌های سومین روز از نشست تخصصی "مستندسازی جنایات افراطی‌گرایی در عراق: روش‌ها، سازوکارها، چالش‌ها"‌ ادامه دارد. این نشست تخصصی را مرکز عراقی مستندسازی جنایات افراطی‌گرایی، وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی با همکاری مرکز پژوهشی "الملّا الکبیر" دانشگاه کویه برگزار کرده است.

ریاست سومین روز از این نشست را، دکتر تحسین فاضل العبودی از دانشگاه ‌کوفه بر عهده داشت و در آن مقاله‌ی پژوهشی استادیار دکتر احمد مصطفی علی، از مرکز مطالعات نسل‌کشی دانشگاه دهوک، با عنوان "نقش سیاست تنبیهی در جلوگیری از افراطی‌گرایی تروریستی" مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه همچنین شاهد مشارکت استادیار دکتر عبدالرزاق محمود ابراهیم از دانشگاه دهوک، با پژوهش "نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش علمی در مستندسازی جنایات افراطی‌گرایی در اقلیم کردستان عراق" و دکتر احمد جودی الجرّاح، از موسسه‌ی الشهداء، با پژوهش "سازوکار مستندسازی در موسسه‌ی الشهداء" بود.

آخرین پژوهش بررسی شده در این جلسه، پژوهش دکتر سالار عبد الله با عنوان: "بازتاب جنایات خشونت‌آمیز و افراطی‌گرایی در عراق- چشم‌انداز سیستماتیک" بود و پس از آن جلسه نقد و بررسی مقالات ارائه شده از سوی اساتید برگزار شد.

شایان ذکر است که این نشست با هدف تبادل تجربیات و تجمیع تلاش‌ها در مستندسازی جنایت‌های افراطی‌گرایی در عراق و اطلاع از چالش‌های پیشرو برگزار شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: