Kur’an Müfredatları Hazırlama Projesi’nde ilk adımlar atılıyor

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’an-i Kerîm Enstitüsü’ne bağlı Kur’an-i Kerîm İlimleri Kompleksi “Kur’an Müfredatları Hazırlama Projesi” kapsamındaki ilk adımları attı.

Enstitü Müdürü Şeyh Cevâd Nasravî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Kur’an Müfredatları Hazırlama Projesi düşüncesinin netleşmesi, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin onayı ve Şerî Mütevellî’nin tebriğinin ardından projenin ilk adımlarını atmaya başladık. Bu kapsamda alanında uzman, birçok çalışma üretmiş seçkin bir grup ulemadan oluşan bir ilmi kurul oluşturduk. Bu ilmi kurul, Kur’an maarifi sahalarında çalışmalar yapacaktır.”

“Proje Kur’an-i Kerîm maarifine ait 25 alanı kapsayacak ve Enstitümüz bünyesindeki Müfredat Oluşturma Birimi bünyesinde hazırlanacak plan doğrultusunda çalışılacaktır. Müfredat Oluşturma Birimi’nin sorumlusu Dr. Haydar Şilâh’tır. Birimin gayesi; sağlam ilmi temellere dayalı müfredatlar hazırlamaktır. Bu müfredatlar hem Enstitü öğrencilerine verilen eğitimde hem de Enstitü’nün düzenlediği çok sayıda projede kullanılacaktır. Bunların yanı sıra söz konusu müfredatlar aynı zamanda Kur’an-i Kerim’e dair alanlarda ilgili kimselerin kullanbileceği ilmi kaynaklar olacaktır.”

“Telif edilecek olan bu yeni müfredatlarda öğretmenler; bilgileri öğrencilere aktarmak için gereken vakit ve bunu nasıl aktaracaklarına dair net bir fikir sahibi olacaktır. Çünkü müfredat modern eğitimleri gözetilerek bölünecek ve derslere ayrıştırılacaktır. Böylelikle planlama yapmak için gereken zaman azaltılacak ve öğretmene öğretim, ölçüm, takvime göre bölüştürme konusunda yardımcı olup aktif öğrenmeye daha kolay varılabilecektir.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki: Kur’an-i Kerîm Enstitüsü, Kur’an-i Kerîm’e dair muhtelif branşlarda eğitim alan öğrencilerinin düzeyini ilerletmek için sürekli ve yoğun bir gayret içerisindedir. Bu gayretlerin bir kısmını da; sağlam ilmi temellere dayalı ve öğrencinin bilgiyi daha kolay almasını sağlayan müfredat planlaması çalışmaları oluşturmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: