برگزاری آزمون در رشته حفظ از سوی مرکز قرآنی آستان قدس عباسی

واحد حفظ در مرکز قرآن الکریم وابسته به آستان قدس عباسی آزمون اصلی دانشجویان شرکت کننده در طرح حفظ قرآن کریم را برگزار کرد.

این آزمون در استان کربلای معلی تحت نظارت بهترین اساتید و با مشارکت ده‌ها دانشجوی رشته حفظ برگزار شد.

هدف از این آزمون اطلاع از توانمندی های دانشجویان در زمینه حفظ و در چارچوب اهداف مرکز برای تداوم پروژه حفظ قرآن کریم است که برگزاری آزمونهای دوره ای از دانشجویان را در بر می‌گیرد و به منظور رشد توانمندی هایشان در زمینه حفظ و مرور حفظیات آنها است.

شایان ذکر است، واحد حفظ دوره های تخصصی بسیاری را در زمینه تدریس و حفظ برگزار کرده و ده‌ها دانشجو طی سالهای گذشته با حفظ اجزای متفاوت قرآن کریم از این واحد فارغ التحصیل شده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: