El-Amîd dergisinin yeni sayısı yayında!

El-Amîd dergisi
Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü, “El-Amîd” dergisinin sekizinci sayısını yayınladı. Söz konusu bölüm tarafından çıkarılan dergi; beşeri ilimlerde ilerleme sağlamaya yönelik çeşitli akademik araştırma ve makalelerden oluşuyor.

Derginin içeriğinden çeşitli konu başlıkları:

“Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) bakışaçısından zaman yönetimi: Bir Taff Vakıası (Aşûrâ Olayı) durum analizi” - Kûfe Üniversitesi’nden Araştırmacı Yazar Ali Abdulhuseyn Halîl El-Fadl

“Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Devrimi’ne dair bir okuma” (Günümüz pragmatist siyaset anlayışının ilkesizliği ile Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) ahlâkı ve benimsediği ilkeleri her şeyin önünde tutan çizgisini, bu çizgilerin etkilerini ve sonuçlarını karşılaştıran bir çalışma) – Prof.Dr. Ali Awde Muhammed, Mustansiriyye Üniversitesi

“Hicri III. Ve IV. Yy. İslam tarihi kaynaklarında Taff Vakıası – Kaynak okuması” Araş.Gör. Ammar Muhammed Yûnis ve Araş.Gör. İsra’ Muhsin Davûd, Kerbelâ Üniversitesi

“Sürekli değişen dünyaya rağmen sapasağlam ayakta kalan Huseynî (ve Huseynî ilkeler)” konulu konferansın makaleleleri:

“Çağdaş Umman Mersiyelerinden – Ulemâ Mersiyeleri” Yard.Doç.Dr. Hamîs bin Macid El-Sibârî, Nizewî Üniversitesi (Umman)

“Markus İncili ve ve Eski Ahit arasındaki etkileşim” Yard.Doç.Dr. Ahmed Hilmî Saîd Kutub, Kahire Üniversitesi (Mısır)

“Asia Central with special reference to Post-Soviet Between Globalization and Islam Interface” Dr.G.N. Khaki (Hindistan)


“Hindiye kazâsındaki farklı Hurma ağacı tür ve sayılarına dair coğrafi analiz” Doç.Dr. Selma Abdurrezzak Abd, Kerbelâ Üniversitesi

“Düşüncenin Metabilişsellik stratejileriyle ilişkisi – Kendini programlama örneği ışığında” Necm Abdullah El-Mûsewî, Mîsan Üniversitesi

“الملمح التداولي في النحو العربي : تحليل واستنتاج” – (Arapça “Nahiv” İlminin önemli bir özelliğine dair)Doç.Dr. Nimet Dehş Ferhân Et-Tâ’iy, Bağdat Üniversitesi

Söz konusu dergi, Arapça ve İngilizce dillerinde makalelerden oluşmaktadır. Derginin konularını merak edenler ve çevirtmek isteyenler olabileceği için içeriğindeki bazı konu başlıklarını Türkçe’ye çevirdik.

Dergiyi daha detaylı olarak incelemek isteyen ziyaretçilerimiz için derginin resmi sayfası:

http://www.alkafeel.net/alameed
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: