برگزاری دوره مجری گری و گویندگی از سوی بخش رسانه آستان قدس عباسی

مرکز آموزش رسانه ای وابسته به بخش رسانه آستان قدس عباسی دوره آموزشی را در زمینه مجری گری و گویندگی برای گروهی از کارکنان آستان قدس که در این زمینه فعالیت دارند برگزار کرد.

علی الكعبی، مدیر این مرکز در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت، این دوره که توسط جبار خماط، مربی توسعه انسانی و استاد دانشکده هنرهای زیبا تدریس می شود، دومین دوره در نوع خود است که به منظور توسعه توانمندی ها و مهارت های مجریان و گویندگان مراسم در آستان قدس عباسی برگزار می‌شود.

وی گفت، در این دوره که مکمل دوره پیشین است به تبیین مهمترین ویژگی های شخصیتی مجریان اعم از آراستگی ظاهر، اهمیت تأثیرگذاری واژگان، نحوه بیان و زبان بدن که مجری به واسطه آن با مخاطبان ارتباط برقرار می‌کند، پرداخته شد.

به گفته مدرس این دوره، تعدادی محور شامل چگونگی سازماندهی و مدیریت برنامه، کنترل زمان در خصوص عملکرد شرکت کنندگان، نحوه ایجاد تعامل با مخاطبان توسط مجری مورد بررسی قرار گرفت و این دوره با برگزاری بخش عملی به منظور ارزیابی عملکرد و اطلاع از میزان یادگیری دروس ارائه شده در کارگاه تکمیل شد.

همچنین مرتضى الحلّی، مربی بخش عملی این دوره گفت، مرحله عملی پنج روز ادامه داشت که با سخنرانی ها و آزمون های فشرده ای همراه بود.

حيدر جلوخان، مربی صوت و لحن قرآنی نیز به نوبه خود گفت: طی این دوره ما چگونگی ارائه اطلاعات گسترده به مجریان و گویندگان در خصوص مقام های متنوع و نحوه رفتار یا تعامل صحیح آنها جهت به کارگیری صوت و غیره را ارائه کردیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: