Tehlikeleri, etkileri ve ondan korunma yolları… El-Kamer Kültür Forumu’ndan uyuşturucu konulu seminerler

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı El-Kamer Kültür Forumu Merkezi uyuşturucunun tehlikeleri, etkileri ve uyuşturucudan korunma yolları konulu seminerler serisi düzenledi. Seminerlere Babil’in Museyyeb kazasından 70 katılımcı katıldı.

El-Kamer Merkezi Müdürü Şeyh Haris ed-Dahî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu yıkıcı hastalık – uyuşturucu - karşısında duruş sergilemek hem dini hem de milli bir görevdir. Bu açıdan bu olguya ışık tutmak zorundaydık. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin ve Bölüm Başkanlığı’nın talimatları üzerine uyuşturucu olgusuna ışık tutmak, onunla mücadele etmek, yayılmasını durdurmak ve Irak toplumunda bu felâkete karşı bilinç ve kültür kazandırmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik.”

“Bu seminerlerden birinin başlığı ‘Uyuşturucu, felaketleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri’ oldu. Firas eş-Şimmerî tarafından verilen seminerde uyuşturucunun yaygınlaşma neden olan faktörleri (kötü arkadaş, dini inançta zayıflık, ailenin dağılması, sosyal medya araçlarının kötü kullanımı vb) geniş çaplı bir biçimde ele aldı. Şimmeri akabinde uyuşturucu bağımlılığını çözüm ve yaygınlaşmasını durdurma yollarına değindi.”

“Ardından bir seminer de Basim el-Tavîl tarafından verildi. Uyuşturucu kullanan kişilerin yasal olarak muhasebesine yönelik kanunlardan söz eden Tavîl; akabinde başta gençler olmak üzere toplumun uyuşturucunun tehlikesi konusunda bilinçlenmesi, yayılma yollarını durdurmanın tartışılması ve bu hastalıktan kurtulma yolları konusunda bilinç kazandırılmasına yönelik bir dizi hususu ele aldı. Bir diğer seminer ise Araştırmalar ve İlmi Müracaat Merkezi Müdürü Hasan el-Cevadî tarafından verildi. Bu seminerde ise uyuşturucu felaketinin etkilerine değinildi.”

Haberimizin konusu olan etkinlik el-Kamer Kültür Forumu Merkezi Babil – Museyyeb Şubesi tarafından düzenlenmiştir. Toplumda uyuşturucu kullanımı olgusunun yaygılaştığının fark edilmesi üzerine başlatılan çalışma; toplumu uyuşturucu kullanmaya karşı koruma, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasını durdurma ve bundan kurtulmaya yönelik çözümler sunma amaçlıdır. Zira bilindiği üzere uyuşturucu toplum ve bireyin hem bedensel hem de zihinsel sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Şunu da ifade etmek isteriz ki: Toplumun dini ve kültürel kimliğinin korunmasının zorunlu olduğuna inanarak yola koyulan el-Kamer Kültür Forumu; bilinçli ve birbirine kenetlenmiş bir nesil inşa etmek amacıyla çok sayıda etkinlik organize etmektedir. El-Kamer Kültür Forumu’nun etkinlikleri başta gençler olmak üzere toplumun tüm tabakalarına yöneliktir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: