برگزاری کارگاه آموزش مهارت های تشکیل تیم کاری ویژه پرسنل آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی کارگاه آموزشی را تحت عنوان (مهارت های تشکیل تیم کاری) برای پرسنل این بخش برگزار کرد.

كرار كاظم کراری، مربی این کارگاه هدف از برگزاری کارگاه مذکور را ارائه معارف و اطلاعات ویژه‌ای به شرکت کنندگان درباره تشکیل تیمی فعال و توانمند در فعالیت دسته‌جمعی دانست.
وی ادامه داد: هدف از این کارگاه بهبود رویکردهای شرکت‌کنندگان و رشد مهارتهای آنها است تا قادر به فعالیت با روحیه تیمی برای دستیابی به هدف نهایی باشند.

کراری گفت، این کارگاه چند محور را در بر گرفته که مهمترین آنها مفهوم تیم کاری، مفهوم تشکیل تیم کاری، اهداف ایجاد تیم کاری، مولفه‌های نیاز به تشکیل تیم کاری و شرایط تشکیل آن است. این کارگاه روزانه سه ساعت برگزار شد و به مدت دو روز ادامه داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: