Mukaddes Türbe'nin Akademik açılımında bir adım daha: 6.El-Kefîl Festivali'nden...

Irak’ın Wâsıt Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi ve Seyyide Zeyneb (Selâmullah Aleyhâ) Müessesesi işbirliği ile organize ettiği 6. El-Kefîl Festivali başladı. 6 yıldır art arda düzenlenen festivalin bu seneki şiarı: “Alemdar’dan, hayatın anlam(lar)ını ilham alıyoruz!” oldu.

Festivalin açılış töreninde Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) ve benzersiz vefasından esinlenerek ülkeye ve Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) mektebinde yapılabilecek hizmetler irdelendi ve buna yönelik teşvik yapıldı. (Alemdar ve Kefîl Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) lakaplarıdır. Detaylı bölüm için üstte yer alan çubuktan sitemizin Hz.Abbas bin Ali bölümüne bakabilirsiniz.)

NEDEN ÜNİVERSİTELER?

Mukaddes Türbenin Üniversiteler ve eğitim kurumları ile koordine bir biçimde gerçekleştirdiği bu festival, tıpkı daha önce diğer festivallerde olduğu gibi; Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ilim öğrenmeye,öğretmeye ve ilim ehline yönelik tavsiye, buyruk ve öğretilerini eğitim kurumlarına taşımayı hedefliyor. Taassuptan uzak bir dinin, derin bir maneviyatla perçinlendiği tek manevi dergâh olan Ehlibeyt (Allah’ın en ulvi salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere) mektebinin ve bu mektebin bir parçası olan Mukaddes mekânların; akademik kurumlarla ilişkilerini geliştirmesi, hiç şüphesiz üniversitelerde okuyan ve geleceğin entellektüelleri olacak kesimin hayata ve topluma yaklaşımını çok değiştirecektir. Zira Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun)mektebine mensup bir insanın bilimle derinleşmiş ve ilerlemiş zihinsel gücü, Muhammedi nurların manevi aklını ve bu aklın yuvası olan kalbini kuşatması sonucunda hayatı bambaşka bir şekilde algılayacaktır.

Daha somut bir örnek verelim.

“Ben müminlerin emîriyim, münafıkların emîri de paradır (maldır)!” diye buyuran Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali bin Ebi Tâlib’in (Aleyhimasselâm) sevgisi ve öğretileriyle yetişmiş bir üniversiteli, topluma atıldığında – şayet bu sevgi ve ilahi hidayeti kendinden uzaklaştıracak kötülüklere bulaşmamışsa – para için bilgisini halkının ve insanlığın kötülüğüne kullanamayacaktır. Gönlünün derinliklerine yerleşen bu sevgi ona mani olamayacaktır. Tabii bu sevgiye, başka dünyevi sevgileri ortak koşmamışsa!

Veya…

“Sorun bana, beni yitirmeden!” diyerek ilme teşvik eden ve “Bilmiyorum demeyi terk eden helâk olur” diyerek; olmadığı halde bilgin gözükme felaketinden (bu belaya düşen ne de çoktur!) sakındıran Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali bin Ebi Tâlib’in (Aleyhimasselâm) sevgisi ve öğretileriyle yetişmiş bir üniversiteli; öğretmen olduğu zaman, öğrencilerine bilgisiyle üstünlük taslamayacak, sıkışınca onları saptırmayacak ve soru sorduklarında onları kınayıp cezalandırmayacaktır. Böylesi bir öğretmen de;bilgiyi ve not verebilme yetkisini insan sömürüsü aracı olarak göremeyecektir şüphesiz.

Dolayısıyla hem taassuptan uzak aydın, hem de üstün ahlaklı, hayatın iç yüzünü tanıyan, manevi anlamda kemal yolunda ilerleyen bireylerin yetişebilmesi için bu tip faaliyetler şarttır. Mukaddes Türbe de bu çerçevede böylesi organizasyonlar gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevededeki faaliyetlerden biri de yıl altıncısının açılışı 21 Ocak 2014 (19 Rebiulevvel 1435) tarihinde yapılan 6.El-Kefîl Festivali idi.

Gerçekleştirilen yoğun açılış töreninin ardından Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü tarafından organize edilen Kitap Fuarı’na geçildi. Mukaddes Türbe tarafından yayınlanan ve birbirinden farklı çok sayıda alana yönelik onlarca yazılı ve elektronik kitabın, broşürlerin ve yanı sıra antika ve tablolaların da yer aldığı sergiye ilgi büyük oldu.

Mukaddes Türbe Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü Başkan vekili Seyyid Akîl AbdulHuseyn El-Yâsirî’nin bizlerle paylaştığı detayları da ekleyelim:

Toplumun birbirinden farklı kesimine hitap eden inanç, fıkıh, edebiyat, akademik ve başka başlıklar adı altından çok sayıdı yayını gören öğrenciler çalışmalara büyük ilgi gösterdi. 1991’de Irak Halkı’nın o dönem zalimine karşı yaptığı Şaban Ayı İntifadası’na yönelik tabloların da yer aldığı sergiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi ve beğenilerini dile getirdi.

Mukaddes Türbe tarafından hazırlanan söz konusu yayınlar toplumun farklı kesimleri, hayatın birçok alanına dair İslam’ın görüşü ve Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) düşünce,yaklaşım ve öğretileriyle tanıştırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca sergide Mukaddes Türbenin Ziraat Şubesi tarafından Mukaddes Türbe’ye ait botanik bahçede üretilen süs bitkileri ve Mukaddes Türbe Arı çiftliğinde yer alan Bal kovanlarından bir bölüm de yerini aldı.


Sergiye öğrencilerin yanı sıra öğretim üyelerinin de büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yasirî; gerçekleştirilen bu katılımın Mukaddes Türbenin projelerinin bir parçası olduğun hatırlattı. Yasiri söz konusu projenin Üniversite ortamına açılmayı ve hem Üniversite öğrencisinin kültürel bilincini artırmasına, hem de ona faydası dokunacak olan ruhsal (manevi) beslenmesine katkıda bulunmayı hedeflediğini aktardı.

İşte Uluslararası El-Kefîl Ağı objektiflerinden; o güzel projenin bir adımı olan 6. El-Kefîl Festivali’nden ve Festival açılışının ardından yapılan Kitap Fuarı’nden kareler…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: