برگزاری نشستی با موضوع نقش رسانه در زمینه میراث از سوی آستان قدس عباسی

واحد رسانه معرفتی وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی نشست مجازی را تحت عنوان (رسانه حوزه میراث و نقش آن در تحکیم پایه های فرهنگی و فکری نزد جامعه/به عنوان مثال بخش امور معارف اسلامی انسانی) برگزار کرد.

این نشست به ریاست بخش معارف برای احیای میراث اسلامی برگزار شد که در آن اهمیت میراث اسلامی و ضرورت توجه به آن و همچنین راه های ارتقاء و احیای آن مورد توجه قرار گرفت. همچنین به برخی از فعالیت‌ها و تلاش‌های بخش مذکور در زمینه‌های احیای میراث و نشر آن پرداخته شد.

در این نشست، پژوهشگران، دانشگاهیان و اصحاب رسانه حضور برجسته ای داشتند و تقریباً ۹۰ دقیقه ادامه داشت.
در پایان، از سخنران این نشست و دست اندرکاران در برپایی و موفقیت آن با اهدای لوح های تقدیری تجلیل شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: