Mukaddes Türbe Genişleme Projesi’nde aşan önemli gelişme: +3000m2!

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi genişleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Mukaddes Türbe’nin genişlemesi projesinin daha ileri aşamalarda gerçekleştirilebilmesi için Mukaddes mekânlar civarındaki gayrimenkul ve araziler Mukaddes Türbelere resmi yollarla devrediliyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda toplamda 3000 m2yi aşan yüzölçümüne sahip çok sayıda gayrimenkul tapularıyla birlikte Mukaddes Türbe’ye devredildi.

Neden?

Mukaddes Türbenin her geçen yıl daha da yoğun bir biçimde ziyaretçi aldığı tartışmasız bir gerçek.Mukaddes mekânın değerli ziyaretçilerin bunalmadan, rahatsız olmadan;hakettikleri huzur,konfor ve güven ortamında, gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ise en doğal hakları. En doğal hakları olduğu kadar da Mukaddes Türbenin sorumluluğudur. Ayrıca Mukaddes Türbenin birbirinden farklı alanlarda gerçekleştirdiği çok sayıdaki hizmetini ve bu hizmetini daha da ilerilere taşımaya yönelik yoğun çabalarını, vizyonunu ve azmini geçmiş haberlerimizde de taşımaya çalıştık. Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için fiziki genişleme şart. Yani Mukaddes Türbenin çok daha fazla alana ihtiyacı var. Söz konusu alanlar da Mukaddes Türbe’nin etrafında yaşayan Kerbelâlılar’ın yaşadığı evler, iş hanları vb. yapılardan oluşuyor. İşte bu yüzden Mukaddes Türbe bünyesine katılacak olan arazilerin kamuya devredilme işlemleri büyük önem ifade ediyor. Yani devredilen alanlar ileride Mukaddes Türbe’ye ait yapılara ve bu yapılarda verilen hizmetlere dönüşecek.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi'nin bu projeden sorumlu komitesi olan Kamulaştırılma Komitesi Başkanı Hacı Kazım Ubade; Uluslararası El-Kefîl Ağı’na konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu:

“Mukaddes Türbe’ye yapılan ve Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Sistani’nin direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu devralınma işlemleri mülk sahiplerini hiçbir şekilde zorlamadan ya da baskı altında bırakmadan tamamen razı ederek gerçekleştiriliyor.İşlemler tamamen resmi prosedüre ve kanunlara uygun bir biçimde yapılıyor. Mesela gayrimenkul sahibi, elindeki gayrimenkulu satmak isterse komiteye bu durumu bildiriyor. Komite de konum, kapladığı alan, gayrimenkulün çeşidi, binanın inşa şekli, bina inşaatında kullanılan maddeler, binanın ömrü ve binanın içerisinde yer alan gibi ölçülere göre bir değerlendirme yapıyor. Yapılan değerlendirmeler sonunda bir fiyat belirleyip bu fiyatı gayrimenkul sahibine bildiriyor. Ardından her iki tarafı memnun edecek bir fiyatta anlaşmak üzere pazarlık yapılıyor. Pazarlık sonunda fiyat belirlenmesinin ardından işlemlerin yasal prosedüre uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi için Mukaddes Türbe Yasal İşler Bölümü’ne geçiliyor. Bölüm gayrimenkulün devlet tapu sicil dairesinde Mukaddes Türbe adına kaydedilmesi ve özel yetkili hakimin onayının alınması sürecini takip ediyor. Sürecin sonunda gayrimenkul sahibi meblağını hiçbir zorluk çıkarılmaksızın teslim alıyor. Gayrımenkulün Mukaddes Türbe’ye devredilmesi işlemlerinin sona ermesinin ardından; içeriğinde yer alan malzemelerin envantere alınması,yıkımı vb. gibi çalışmaları icra etmekten sorumlu özel bir komiteye teslim ediliyor.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: