نتایج مجلس قرآنی آستان قدس عباسی ویژه حافظان در نجف

مجلس قرآنی ویژه دانشجویان واحد حفظ در مرکز قرآن الکریم استان نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی یکی از فعالیت های مهمی به شمار می رود که این مرکز در طول ماه مبارک رمضان برگزار و نتایج و استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان محقق کرده است.

مهند الميالی، مدیر مرکز به شبکه الکفیل گفت، این مجلس شامل قرائت نیم جزء از قرآن کریم توسط حافظان مرکز طبق برنامه اختصاص یافته به آنها در روزهای مشخص بود. همچنین ارزیابی اشتباهات وارده در تلاوت دانشجویان و نیز فعالیت‌های دیگری شامل اطلاعات و پرسشهای قرآنی را در بر گرفت.

وی اظهار داشت، در این مجلس دانشجویان واحد حفظ و اساتید آنها که تعدادشان بالغ بر ۸۰ تن است حضور یافتند. در این مجلس روزانه شش قاری طبق برنامه اختصاص یافته به آنها شرکت می کنند. بطوریکه یک قاری اصلی در مجلس حضور دارد و پنج قاری دیگر به نوبت در آن شرکت می کنند.

المیالی عنوان داشت، این فعالیت بخش جدیدی است که به فعالیت های واحد حفظ در مرکز افزوده شده است و انتظار می‌رود که موجب افزایش سطح دانشجویان رشته حفظ شود.

المیالی گفت، از جمله اهداف برپایی این فعالیت ترغیب دانشجویان به ترتیل خوانی قرآن کریم در برابر جمعیت، ارزیابی عملکرد و تصحیح اشتباهات آنها و همچنین تقویت مفاهیم و اطلاعات قرآنی و بررسی حفظیات قرآنی دانشجویان به شکل مستقیم و مستمر است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: