الموسوی: صداقت و تفکر هدفمند، رمز تفکیک بین رسانه های متعدل و غیر متعدل است.

سید لیث الموسوی
آنچه رسانه های متعدل را از رسانه های غیر معتدل در شرایط فعلی که وسائل تبلیغاتی و رسانه ای رشد چشمگیری داشته اند متمایز می کند، کلام صادقانه و تفکر هدفمند است.
آقای سید لیث الموسوی مدیر اداره امور فکری و فرهنگی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام که پیام هیات امنای حرم مطهر به مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی نقد خبرنگاری را قرائت می نمود، در سخنانی وجه تمایز رسانه های معتدل از غیر معتدل را در سایه رشد وسایل ارتباط جمعی، کلام صادقانه و تفکر هدفمند اعلام نمود و گفت: آنانکه به اطلاع رسانی سیاسی صرفنظر از نتایج شوم آن معنقند، دو گروه بیش نیستند: یا جاهلند و یا مغرضانی هستند که قصد گمراهی جامعه را دارند.
رسانه سیاست زده که در قالب پیشرفت فکری مدرن و بدون هوشیاری از سوی سازندگان آن ترویج یافته اند، به ابزاری برای از بین بردن پایه های تفکر اصیل و اخلاقیات از درون مبدل شده اند.
امروز بر ماست که به این مطالب توجه بیش از پیش داشته و جامعه را از خطرات این نوع رسانه ها مصون نموده تا در دام اینگونه رسانه ها دچار نشویم.
وی در ادامه بر اهمیت شناخت عوامل رشد و ترقی و یا افول و سقوط رسانه تاکید نمود. وی در ادامه به عواملی نظیر تجربه خبرنگاران، سیاست رسانه ها در قبال جامعه دینی و توجه به رسانه از سوی خبرنگاران به عنوان رسالت و مسئولیت در قبال مردم بعنوان عواملی اشاره نمود که در رشد و یا سقوط رسانه ها نقش دارند.
آقای الموسوی دستاوردهای رسانه ای حرم مطهر را ارزشمند و گرانبها توصیف نمود چرا که در مقابل رسانه های مغرض و منحرف با استمداد از تعالیم اهل بیت علیهم السلام ایستاده و مقاومت نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: