برگزاری دوره های مهارتهای امدادهای اولیه برای پرسنل آستان قدس عباسی

آکادمی امداد و آموزش پزشکی الکفیل وابسته به بخش آموزش و توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره های فشرده ای را در زمینه مهارت های امدادهای اولیه برای گروهی از بانوان شاغل در آستان به منظور ارتقای سطح آنها در تعامل با بیماران به ویژه در زیارتهای میلیونی و مناسبتهای دینی برگزار کرد.

دوره هایی که در سالن مجتمع شیخ کلینی برگزار شد بنا به دستورالعمل‌های آستان قدس عباسی و تاکید آن بر ضرورت آموزش پرسنل خود بود.

حيدر خليل ابراهيم، مسئول واحد آکادمی الکفیل گفت، پروژه آموزش امدادهای اولیه برای بانوان شاغل در آستان قدس عباسی طبق چشم انداز و اهداف مدیریت محترم بخش توسعه پایدار اجرا شد و هدف از آن تداوم رشد و توسعه در همه بخشهای آستان و در همه زمینه ها از جمله مهارت‌های امدادهای اولیه است که یادگیری آنها ضروری و در موارد بحرانی برای نجات بیماران از اهمیت برخوردار است.

وی گفت، در این دوره ها که برای گروه های مختلف برگزار می شود، مهارت های امدادهای اولیه به شکل حرفه‌ای، کاربردی و مطابق روش های علمی جدید آموزش داده می شود.

وی در خاتمه گفت، این برنامه شامل آموزش مهارت های احیای قلبی افراد بزرگسال، کودکان و شیرخوارگان بود و طی یک دوره به دو بخش تئوری و عملی تقسیم شد تا آموزش عملی به شرکت کنندگان ارائه شود و آزمونی جهت اطلاع از مهارت های کسب شده توسط آنها انجام شود‌.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: