(انتهاج البلاغة في نهج البلاغة)، عنوان اثر جدید از مجموعه کتب العمید

مرکز بین المللی مطالعات العمید به تازگی كتاب (انتهاج البلاغة في نهج البلاغة) را منتشر کرد.

چاپ این کتاب در قالب پروژه فکری و فرهنگی مرکز گنجانده می شود که مطالعات و مقالات علمی و فکری را در برگرفته است. این کتاب اثر جدیدی از مجموعه کتب العمید به شمار می رود.

این کتاب که از سوی بخش انتشارات وابسته به مرکز العمید منتشر شد شامل مقالاتی است که از مجله العمید گزینش شده است.

موضوع این کتاب بررسی نهج البلاغه امير المومنين علی بن ابی طالب (عليه السلام) و کنکاش در این موضوع از جنبه های معرفتی مختلف است که به شناسایی جزئیات آن از نظر آوایی، ساختاری، ترکیبی و معنایی می پردازد.

این اثر مکمل مجموعه ای از پژوهشها بوده که تحت عناوین زیر به چاپ رسیده اند: (دلالة المجاز اللغويّ في نهج البلاغة)، (التوازي في نهج البلاغة - دراسة في الدلالة التركيبيّة)، (القرآنيّة في نهج البلاغة)، و (الاتّساق الصوتيّ في نهج البلاغة).

شایان ذکر است، این مرکز به احیای سیره اهل بیت (عليهم السلام) می پردازد و چاپ چنین موضوعات علمی مهمی را به عهده دارد که به خاطر ثبت سیره و علوم اهل بیت (علیهم السلام) به جامعه آکادمیک و مردمی خدمت می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: