بازدید هیئتی از دیوان وقف سنی از غرفه‌ی آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد

هیئتی از دیوان وقف سنی از غرفه‌ی آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد بازدید کرد.
این هیئت ضمن اطلاع از نشریات ارائه شده، به توضیحات مختصر مسئولین این غرفه گوش سپردند و در خصوص نشریات و خدمات ارائه شده در حرم مطهر و غرفه آستان در نمایشگاه گفتگو شد.

هیئت بازدیدکننده از محتوای فکری، فرهنگی و عناوین منتشر شده این آستان قدس تقدیر نمودند، به ویژه آنکه این آثار توسط پژوهشگران و نویسندگان برجسته آستان قدس عباسی تالیف شده و در چاپ آن‌ها اصول زیباشناسانه نیز رعایت شده است. از همین رو این غرفه به یکی از مهمترین ایستگاه‌های فرهنگی در نمایشگاه بین‌المللی بغداد تبدیل شده است.

این هیئت را مدیرکل اداری مالی، مدیر کل اداره‌ی پژوهش، مدیرکل اداره آموزش دینی و مدیر کتابخانه‌ی دیوان وقف سنّی تشکیل داده بودند.
شایان ذکر است که غرفه‌ی آستان قدس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، که هم اکنون در حال برگزاریست، شاهد حضور شخصیت‌ها و گروه‌های دینی، دانشگاهی و مردمی بود.

همچنین آثار ارائه شده در این غرفه نشان از وسعت نهضت فرهنگی، علمی و فکری آستان قدس عباسی است، که به لحاظ تازگی و تنوع در عناوین برجسته‌ی آن در زمینه‌های فرهنگی، فکری و میراث خودنمایی می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: