تاکید هیئت دانشگاه تهران بر گسترش همکاری علمی و فرهنگی با دانشگاه الکفیل

هیئتی از دانشگاه تهران در چارچوب گسترش همکاری علمی و فرهنگی با دانشگاه الکفیل ضمن بازدید از این دانشگاه با نورس الدهان، رئیس دانشگاه و معاون وی در امور علمی و برخی از روسای دانشکده ها و معاونانشان دیدار کرد.

نورس الدهان، رئیس دانشگاه به شبکه الکفیل گفت: درهای دانشگاه به روی همه بازدیدها و دیدارهای آکادمیک از عراق و خارج این کشور باز است. این دانشگاه یکی از پایگاه های مورد توجه هیئتها از جمله هیئت دانشگاه تهران است.

وی افزود: ما اهداف دانشگاه و رویکرد آستان قدس عباسی در اجرای پروژه آموزش و پرورش و نیز همه اقدامات موسسات آموزشی و آکادمیک در خدمت به جامعه و علم را تشریح کردیم.

همچنین، محمد حسن صادقی، رئیس هیئت دانشگاه تهران گفت: این سفر در چارچوب گشایش چشم اندازهای همکاری علمی و فرهنگی و تبادل تجربیات علمی میان دو دانشگاه است.

وی ادامه داد: ما از سالن‌ها و کلاس‌های درس و آزمایشگاههای دانشگاه و نیز فضای سبز و پروژه‌های آتی این دانشگاه بازدید کردیم و آن را فضای آموزشی و علمی مناسبی برای دانشجویان یافتیم.

این هیئت در پایان بازدید از رئیس دانشگاه الکفیل و اساتید آن تشکر کرد و تلاش های آستان قدس عباسی و پروژه‌های پیشگام آن را ستود و از ریاست دانشگاه الکفیل برای بازدید از دانشگاه تهران دعوت به عمل آورد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: