برگزاری دوره مقابله با حریق در مرکز کودکان کم توان الکفیل

مرکز کودکان کم توان الکفیل دوره آموزشی را برای پرسنل خود درباره نحوه برخورد با حوادث حریق و استفاده از کپسول آتش نشانی برگزار کرد.

این دوره با همکاری واحد سیستم های هشدار و اطفاء وابسته به بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی با هدف اجتناب از وقوع حریق و توانمندسازی کادر آموزشی در خصوص چگونگی مقابله با آن در صورت وقوع احتمالی برگزار شد.

این دوره شرح مفصلی را درباره انواع حریق و نحوه وقوع آن و همچنین چگونگی ایجاد ایمنی در هر نقطه از مکان به واسطه انجام برخی اقدامات برای کاهش احتمال وقوع آن شامل شد.

شایان ذکر است، مرکز کودکان کم توان الکفیل به دلیل برخورداری از کادر آموزشی مجرب خدمات استثنایی را در سطح عراق و به ویژه کربلا به صورت رایگان ارائه می دهد که هدف آن در وهله اول توانمندسازی افراد کم توان و آموزش آنهاست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: