آغاز دوره قرآنی جدید در بغداد از سوی مرکز القرآن الکریم بانوان

مرکز قرآن الکریم بانوان/واحد بغداد وابسته به آستان قدس عباسی دوره جدیدی را در زمینه قرائت صحیح و احکام تجوید قرآن کریم در شهر مقدس کاظمین آغاز کرد.

انوار عبد الرزاق، مدیر واحد متعلق به مرکز در بغداد گفت: ما دوره قرآنی را در سالن المخیم الحسینی وابسته به نمایندگی مرجعیت در شهر کاظمین با حضور ۱۷ دانشجو از شهر کاظمین و مناطق اطراف آن آغاز کردیم.

وی اظهار داشت، در راستای نشر فرهنگ قرآن کریم میان قشر بانوان درهای مرکز همواره برای استقبال از دختران دانشجوی جدید از مناطق مختلف پایتخت باز است.
شایان ذکر است، مرکز القرآن الکریم بانوان وابسته به آستان قدس عباسی برای تربیت نسل قرآنی از بانوان اثرگذار می کوشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: