گام های جدی آستان قدس عباسی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

کمیته پرونده تحقق اهداف توسعه پایدار آستان قدس عباسی اعلام کرد، تلاش خود را برای تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ ادامه می‌دهد و توانسته است گام هایی را در این زمینه بردارد که همچنان تا تحقق کامل این اهداف ادامه دارد.

كرار صاحب، عضو کمیته مسوول این پرونده‌ی مشترک میان بخش رسانه و بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به شبکه الکفیل گفت: ما در سالن امام حسن(علیه السلام) آستان قدس عباسی نشست گسترده‌ای را با حضور تعدادی از روسای بخش و معاونین آنها جهت تبیین میزان تحقق اهداف توسعه پایدار از سوی آستان قدس عباسی از جمله در ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی آموزشی و غیره برگزار کردیم.

وی گفت، در این نشست مشتاق العلی، عضو کمیته به اهمیت توسعه پایدار و اهداف آن و نیز حضور آستان قدس عباسی در کنفرانس‌ها، کارگاههای سازمان ملل و وزارت برنامه ریزی عراق و میزان تحقق اهداف توسعه پایدار که شامل ۱۷ هدف میشود پرداخت.

وی گفت، در این نشست میزان تحقق اهداف توسعه پایدار در سال گذشته و سال جاری از طریق شاخصه های آماری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مجموعه ای از نظرات، پیشنهادات و سوالات درباره موضوع نشست مطرح شد.

این نشست به همت مرکز فهرست نویسی بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی با همکاری مرکز اطلاعات و مطالعات آماری الکفیل وابسته به بخش رسانه آستان قدس عباسی برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: