Mukaddes Türbe genişleme projesinde ilerleme sürüyor: Mukaddes Türbe civarında istimlak ve yıkım çalışmaları

Geçtiğimiz günler Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi civarındaki arazi ve gayrimenkullerin istimlak çalışmaları açısından yoğun çalışmalara sahne oldu. İstimlak çalışmaları bir yandan aktif bir şekilde geçerken eşzamanlı olarak istimlak edilen gayrımenkullerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da hızla sürüyor. Mukaddes Türbelerin yeni genişleme planını bir an önce hayata geçirebilebilmesi açısında söz konusu çalışmalar büyük öneme sahip. Zira yeni genişleme planı; Cennet Gençlerinin Efendisi Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhimasselâm) ziyaretiyle müşerref olmak üzere Mukaddes Kerbelâ’ya gelen ve sayıları milyonları bulan değerli ziyaretçilere daha üst düzeyde hizmet edilebilmesi,özel münasebetlerde yaşanan kalabalık ziyaret ortamını organize etmesi vb. Mukaddes Türbelerin yere dayalı sıkıntılarına çözüm sağlayabilmesi açısından çok sayıda olumlu ilerlemeyi de beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda yılın başından itibaren onlarca gayrimenkul istimlak edilirken geçtiğimiz yıl istimlak edilen çok sayıda gayrimenkulun de yıkımı gerçekleştirildi. Birçoğu Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Kıble (Kapısı) * Caddesi’nde kalan ve birçoğu otel olan sözkonusu gayrimenkullerin yıkımı ekstra bir hassasiyet gerektiriyor. Çünkü istimlak edilen binalar birbirleriyle bağlantılı ve hepsi bir arada ya da bir doğrultuda bulunmuyor. Yıkımın yapıldığı yerlerde çok fazla yayanın bulunması da işlemlerin daha çok zaman almasına sebep oluyor. Aynı meselenin Bağdat Kapısı doğrultusu üzerindeki gayrımenkullerde de yaşandığını söylemek mümkün.

Mukaddes Türbe’ye yapılan ve Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Sistani’nin direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu devralınma işlemleri mülk sahiplerini hiçbir şekilde zorlamadan ya da baskı altında bırakmadan tamamen razı ederek gerçekleştiriliyor.İşlemler tamamen resmi prosedüre ve kanunlara uygun bir biçimde yapılıyor. Mesela gayrimenkul sahibi, elindeki gayrimenkulu satmak isterse komiteye bu durumu bildiriyor. Komite de konum, kapladığı alan, gayrimenkulün çeşidi, binanın inşa şekli, bina inşaatında kullanılan maddeler, binanın ömrü ve binanın içerisinde yer alan gibi ölçülere göre bir değerlendirme yapıyor. Yapılan değerlendirmeler sonunda bir fiyat belirleyip bu fiyatı gayrimenkul sahibine bildiriyor. Ardından her iki tarafı memnun edecek bir fiyatta anlaşmak üzere pazarlık yapılıyor. Pazarlık sonunda fiyat belirlenmesinin ardından işlemlerin yasal prosedüre uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi için Mukaddes Türbe Yasal İşler Bölümü’ne geçiliyor. Bölüm gayrimenkulün devlet tapu sicil dairesinde Mukaddes Türbe adına kaydedilmesi ve özel yetkili hakimin onayının alınması sürecini takip ediyor. Sürecin sonunda gayrimenkul sahibi meblağını hiçbir zorluk çıkarılmaksızın teslim alıyor. Gayrımenkulün Mukaddes Türbe’ye devredilmesi işlemlerinin sona ermesinin ardından; içeriğinde yer alan malzemelerin envantere alınması,yıkımı vb. gibi çalışmaları icra etmekten sorumlu özel bir komiteye teslim ediliyor.

* Mukaddes Türbe’ye giden Ana Kapılar Kıble kapılarıdır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: