پایان سه دوره قرآنی ویژه طلاب علوم دینی

مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی سه دوره قرآنی تخصصی که در قالب پروژه قرآنی وبژه طلاب علوم دینی برگزار کرده بود خاتمه داد.

مهدي البيّاتی، مسئول واحد امور حوزوی قرآنی در مرکز قرآن الکریم به شبکه جهانی الکفیل گفت: این دوره ها که واحد ما بر آن نظارت دارد با برگزاری آزمون تئوری از طلبه های شرکت کننده به پایان رسید که در قالب دو دوره در زمینه قرائت صحیح شامل دوره هانی بن عروه و دوره الأصبغ بن نباته، و نیز دوره حبيب بن مظاهر الأسدی ویژه احکام تجوید بود.

البیاتی گفت: دو دوره قرائت صحیح تحت نظارت استاد علی رضا الجزائری والشيخ منتظر سعدون عبيد بود. اما دوره احکام تجوید توسط شیخ حسین عامری برگزار شد.

وی در خاتمه گفت، پروژه قرآنی طلاب علوم دینی شامل دو مرحله می شود؛ مرحله اول شامل دو دوره است که در هر دوره ۲۰ جلسه درباره آموزش قرائت صحیح و احکام تلاوت را در بر می‌گیرد و مرحله دوم شامل ۲۰ جلسه درباره علوم قرآن کریم می شود.

لازم بذکر است که مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف دوره های قرآنی بسیاری را در قالب طرح قرآنی ویژه طلبه های علوم دینی برگزار نموده است، بطوریکه در سال جاری بیست و سه دوره قرآنی با مشارکت بیش از پانصد طلبه علوم دینی برگزار شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: