Speicher Katliamı’nın belgelenmesine yönelik ilk projenin açılışı yapıldı

Bu sabah (16 Haziran 2022 Perşembe) başlayan Mukaddes Müdafaa Fetvası kapsamında yapılan etkinliklerden biri de Speicher Katliamı’nın belgelenmesine yönelik ilk projenin açılışının yapılması oldu. Söz konusu proje; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Irak Aşırılık Suçları Belgeleme Merkezi tarafından yapıldı.

Yayınlanan bu projeyle ilgili olarak bilgi veren Irak Aşırılık Suçları Belgeleme Merkezi Müdürü Dr. Abbas el-Kureyşî şunları söyledi: “Bu ansiklopedinin yayınlanmasına başlamamızın nedeni; dökülmüş olan o kanların ve canlarına kıyılan binlerce masumun belgelenmesidir. Merkezimiz proje için katliamla ilgili çalışmalara tüm belgeleri bir araya getirmekle başlamıştır. Ardından da tasnif, arşivleme ve dökümantasyon yapılmıştır. Çalışmalar yapılırken bilimsel bir metodoloji izlenmiştir.”

“Dökümantasyon işlemine Yüce Dini Merceiyet’in tekfirci çetelerin Irak’ın evlatlarına yönelik işlediği suçların belgelenmesinin önemine yönelik vurgusunun ardından başladık. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bu belgeleme ve dokümantasyonda öncü olmuştur. Zira daha önce Kifai müdafaa fetvası ile ilgili hususlar derlenmiş ve altmış iki ciltlik bir ansiklopedi olarak yayınlanmıştı.”

“Yapmış olduğumuz ansiklopedi ise yirmi üç cilttir. Ansiklopedide katliamın tümü belgelerle kayıt altına alınmıştır. On bölümden oluşan ansiklopedinin bölümleri sırasıyla şunlardır:”

“Birinci bölüm: Kurbanların isimleri, fotoğrafları ve detayları.”

“İkinci bölüm: Katliamdan geriye sağ kalanların ve görgü tanıklarının yaşadıkları.”

“Üçüncü bölüm: Sanıkların isimleri, yakalanma kararları ve tutanakları”

“Dördüncü bölüm: Sanıkların ifadeleri ve katliamı işlediklerine dair itiraflar.”

“Beşinci bölüm: Katliamı işleyenler hakkında çıkan mahkeme kararları.”

“Altıncı bölüm: Kurbanların ve ailelerinin Antropolojik testlerini de kapsayan on kısımlık bir bölümdür.”

“Yedinci bölüm: Gerek yerel gerekse de uluslararası bazda Speicher Katliamı hakkında yayınlanan raporlar.”

“Sekizinci bölüm: Bu bölümde katliama yer veren ya da gözlemleyen Arapça haberler,İngilizce ve Fransızca dilindeki haberler ele alınmış olup dört kısımdan oluşmaktadır.”

“Dokuzuncu bölüm: Katliamın gerçekleştiği esnada ve kurbanların yer aldığı toplu mezarların keşfi sonrası yaşananların detaylı bir şekilde anlatıldığı foto analiz.”

“Onuncu bölüm: 2014 – 2021 yılları arasında bu katliamı anmak için her yıl gerek Irak içinde gerekse de Irak dışında yapılan etkinliklere dair gözlem ve (arşivleme amaçlı) belgeleme çalışmaları.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki: Irak Aşırılık Suçları Belgeleme Merkezi, muhtelif dönemlerde Iraklılara yönelik işlenen soykırım ve ihlallerin belgelenmesi konusunda uzman bir merkezdir. Söz konusu merkez özellikle aşırılık yanlı eğilim ve davranış odaklı soykırım ve ihlaller üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: