برگزاری دوره آموزشی برای کادر آموزش مدارس العمید

بخش آموزش عالی در آستان قدس عباسی دوره آموزشی را برای پرسنل خود به منظور پیشرفت آنها در مدارس العمید برگزار کرد.

اولین کارگاه این دوره توسط فلاح حسن جمعه، برگزار شد. وی موضوعاتی را که هدف آن تقویت ارزش‌های آموزشی نزد فراگیران است بررسی کرد.

این دوره به منظور ارتقای سیستم آموزشی و چشم انداز آتی آن در مجموعه آموزشی العمید از طریق بهره جویی از افراد توانمند در حوزه آموزش است.

شایان ذکر است، این دوره مجموعه ای از کارگاههای متنوع را دربر میگیرد. بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی دوره ها، کارگاهها و مسابقات علمی را با هدف افزایش تجربه و پیشرفت پرسنل خود برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: