افزودن فضای جدید در اطراف آستان قدس عباسی برای خدمت رسانی به زائران

پرسنل بخش فنی و مهندسی آستان قدس عباسی اقدامات تخریب ساختمان های جدیدی که پیش از این خریداری شده بود را آغاز کرد. این اقدام جهت بهره برداری از مساحت این ساختمانها جهت خدمت رسانی به زائران می باشد.

حسين الشهرستانی، ناظر این اقدامات گفت: تخریب ساختمان ها بخشی از مرحله‌ای است که پیش از این اقدام آغاز شده بود تا مساحت این ساختمانها به مساحت دیوار خارجی آستان و روبروی ضلع شمال شرقی اضافه گردد.

وی گفت، تخریب ساختمان ها بعد از تخلیه کامل آنها انجام می شود. بطوریکه اقدامات تخریب با پیروی از روش فنی که در آن اصول ایمنی، دقت در اجرا و رعایت شرایط آب و هوایی گرم در نظر گرفته شده آغاز می شود.

شایان ذکر است، اقدامات افزایش مساحت به منظور مشارکت در کاهش ازدحام و افزایش گنجایش زائران به ویژه در زیارتهای میلیونی است که شاهد ازدحام شدید زائران هستیم و این امر بر اعمال عبادی و زیارتی آنها در صورت عدم توانایی برای ورود به آستان قدس تاثیر می گذارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: