برگزاری مجموعه نشست هایی با موضوعیت علوم و معارف چاپ قرآن کریم

مرکز چاپ قرآن کریم وابسته به آستان قدس عباسی برگزاری مجموعه نشست های قرآنی تخصصی را آغاز کرد۰

مشتاق العلی، رئیس بنیاد علمی قرآن کریم گفت، این نشست ها در چارچوب فعالیتهای بنیاد است که به واسطه مراکز و شعب متعدد خود در حوزه قرآنی برگزار می شود. برپایی این نشست به همت مرکز چاپ قرآن کریم بوده و توسط علی الصفار، پژوهشگر و متخصص قرآن ارائه می شود.

این نشست های آموزشی برای کارکنان و متخصصان در این حوزه سودمند است، زیرا اطلاعات مهمی را درباره قرآن کریم در بر می گیرد.

ضیاءالدین الزبیدی، مدیر مرکز چاپ قرآن کریم گفت: نشستهای هفتگی که برگزاری آن را آغاز کردیم مختص قرآن کریم است و شامل رسم الخط،قرائت، وقف و ابتدای اجزا و تعدادی از آیات آن است. همچنین محور هایی را در ارتباط با آشنایی با شان نزول قرآن کریم و رسم الخط و نگارش آن در بر می گیرد.

وی ادامه داد: هدف از این نشست ها مشارکت در افزایش دانش و اطلاع از این اصول مهم است. همچنین برنامه خاصی تهیه شده و بر این علم مهم مرتبط با قرآن متمرکز خواهد بود که هر مسلمان باید از آن اطلاع داشته باشد و تلاوت آن را یاد بگیرد.

شایان ذکر است، مرکز چاپ قرآن کریم بسیاری از دوره های قرآنی در حوزه علوم قرآن کریم و نیز نشست ها و همایش های قرآنی مختلف را برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: