برنامه ریزی اداره امور فکری و فرهنگی حرم مطهر برای افتتاح مرکز میراث حله

ساختمان مرکز میراث حله
اداره امور فکری و فرهنگی در حال تدارک برای افتتاح مرکز میراث حله می باشد.
اداره امور فکری و فرهنگی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام برنامه ریزی های نهائی خود را جهت افتتاح مرکز میراث حله در روز جمعه 2 اسفند ماه 1392 مطابق با 21 ربیع الثانی 1435 آغاز نموده است.
در این مراسم شخصیتهای دینی ، فرهنگی و آکادمیک از داخل و خارج عراق در کنار شخصیتهایی از حکومت محلی حضور خواهند داشت.
یاد آور میگردد آستان مقدس عباسی اقدام به تاسیس مراکز مشابهی در استانهای مختلف عراق نموده و یا در دستور کار دارد. هدف تمامی این مراکز مستند سازی تاریخی شهرهای عراق و همچنین تالیف کتاب و پژوهش در این زمینه می باشد. در کنار این شهر ها شهر حله می باشد که اهمیت زیادی در تاریخ عراق و بالاخص تاریخ اسلامی آن دارد.
شهر حله علاوه بر اهمیت تاریخی از لحاظ تاریخ اسلام، از لحاظ تاریخ ادیان آسمانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در طول اعصار و قرون، از تمدن بابلی تا تمدن اسلامی تاثیر پذیرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: