آغاز مرحله پیشرفته از اقدامات ساماندهی کتابخانه صاحب الجواهر

اقدامات نوسازی و ساماندهی کتابخانه صاحب الجواهر که توسط پرسنل کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی اجرا می شود به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده و این اقدامات طبق طرح مشخصی در دست انجام است.

عبد الحميد عبد الرضا، معاون مدیر کتابخانه به شبکه جهانی الکفیل گفت: آغاز این اقدامات بنا به دستور متولی شرعی آستان قدس عباسی و تولیت آن انجام شد و هدف از آن حفظ میراث و مشارکت در حفظ و نگهداری کتابخانه های دارای تاریخ و محتوای قدیمی است.

وی ادامه داد: پرسنل واحد امانت در کتابخانه برای پایان دادن به کار ساماندهی کتابخانه شیخ محمد حسن صاحب الجواهر (متوفای سال ۱۲۶۶ هجری) در استان نجف اشرف طی دوره پیش رو و مطابق با مکانیسم جدید تلاش می‌کنند.

معاون مدیر کتابخانه گفت: پیش از شروع این اقدامات بازدید میدانی از کتابخانه به منظور اطلاع از آن و تعیین لوازم مورد نیاز برای نوسازی صورت گرفت. پس از آن اقدامات فنی را برای رسیدن به این نتیجه در مدت زمان بی سابقه آغاز کردیم‌.

عبدالرضا گفت: اقداماتی که انجام دادیم مطابق طرحی بود که طبقه بندی کتب بر اساس موضوع، دیجیتال سازی و وارد نمودن اطلاعات کتاب در برنامه ویژه را در بر گرفت. پس از آن برچسب گذاری کتب صورت گرفت که بر روی آن سه شماره قفسه، ردیف و ترتیب درج شده و امکان دستیابی آسان و ساده پژوهشگران و بازدیدکنندگان کتابخانه را فراهم می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: