1000’den fazla kitap… Şeyh Sahib-ul Cevâhir Kütüphanesi’nin restorasyonunda ileri aşamaya gelindi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şeyh Sahib-ul Cevâhiri (Kuddise Sirruh) Kütüphanesi’nin restorasyon çalışmaları %50 oranında tamamlandı. Çalışmalar plan doğrultusunda ilerliyor.

Kütüphane Müdür Yardımcısı Seyyid Abdulhamîd Abdurrıza konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu çalışmalar; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi ve Genel Sekreterliği’nin mirasımızın korunması ve onunla ilgili her türlü hususun yaşatılması talimatı doğrultusunda gerçekleşmiştir. ”

“Kütüphanemizdeki Ödünç Alma Birimi bünyesinde çalışan ekibimiz; “el-Cevâhir” kitabının yazan ve hicri 1266 yılında Necef-i Eşref eyaletinde vefât eden Şeyh Muhammed Hasan’ın (Nâm-ı diğer “el-Cevâhirî” veya “Sahib-ul Cevâhir”) adını taşıyan kütüphanenin restorasyonunu önümüzdeki süreçte tamamlamak için çalışmaktadır. Çalışmalarda modern bir yaklaşım ve modern restorasyon metotları kullanılmaktadır.”

“Çalışmalara başlamadan önce restorasyon için gerekenleri tespit etmek amacıyla kütüphaneyi ziyaret ettik. Ardından da teknik işlerimize başladık. Rekor sürede şu aşamaya gelebildik ve bu etaba gelebilmek için olağanüstü gayret gösterdik.”

“Çalışmalarımızı özel bir plan izleyerek gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kitaplar konuları esas alarak tasnif edilmekte, ardından dijitalleştirme yapılarak kitaplara ait veriler özel bir yazılıma yüklenilmektedir. Ardından kafes, raf ve seriyi belirten üç haneli rakamın yer aldığı etiketler kitaplara yapıştırılmaktadır. Bu etiketler kütüphaneyi ziyaret eden konukları ya da kütüphane kaynaklarından araştırmacılara ulaşmak istedikleri konulara erişim kolaylığı sağlamaktadır.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki: Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi Şeyh “Sahib-ul Cevâhir”in (Kuddise Sirruh) Yazma Eserler Kütüphanesi’nin Bibliyografyasına dair bir kitap yayınlamıştır. Necef-i Eşref’te dijital görüntüleme yapılarak arşivlenen ilk kütüphane olan bu kütüphanede indeks oluşturmaya yönelik bilimsel metotlar izlenerek bibliyografya yapılmıştır.

Söz konusu kütüphanenin restore edilmesi; resmi ve özel kurumlardaki kütüphanelerin inşa ve restorasyonunu hedefleyen bir projenin bir parçasını oluşturmaktadır. Bilginin saklanması konusunda kaliteyi iyileştirme ve herkesin erişimine mümkün olan en kısa sürede, en kolay şekilde erişmeyi sağlayan bu proje kapsamında şu ana dek birçok kütüphanenin restorasyonu tamamlanmış olup bazı kütüphanelerde de restorasyon çalışmaları devam etmektedir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: