کارگاه‌های فرهنگی ویژه مبلغان و سخنرانان بصره

مرکز رسانه‌های پيشگيرانه، وابسته به بخش رسانه آستان قدس عباسی، کارگاه (آگاهی از هویت فرهنگی از دیدگاه علمی در گفتمان دینی) را ویژه شماری از مبلغان و سخنرانان در استان بصره برگزاری کرد. این کارگاه با پشتیبانی دار التبلیغ اسلامی در استان نجف اشرف و با هماهنگی آستان قدس عباسی برگزار شد.

جسام السعیدی، مدير مرکز رسانه‌های پيشگيرانه آستان قدس عباسی گفت: "این کارگاه در دانشگاه الزهراء (علیهاالسلام) در شهر الزبیر برگزار شد و در راستای فعالیت‌های این مرکز، برای ایجاد دیواری دربرابر تهاجم پیوسته فرهنگی در کشورمان، به خصوص در دو دهه‌ی اخیر قرار دارد. از این رو ما سلسله کارگاه‌هایی را در زمینه تبیین اهمیت هویت فرهنگی و بیان راه‌های خطرناک محو آن ترتیب دادیم."

وی تصریح کرد: "از مدتی پیش مرکز ما با شماری از مراکز تبلیغی و از آن جمله دار التبلیغ اسلامی در نجف اشرف وارد همکاری شد تا از این طریق مبلغان و سخنرانان نیز در این برهه مهم فرهنگی نقش آفرین باشند."

السعيدي توضیح داد: "ما دو کارگاه به مدت دو ساعت و نیم، ویژه مبلغان آقا و خانم ترتیب دادیم و در آن به هویت فرهنگی، راه‌های حفاظت از آن، تاثیر پوشش در رفتار انسانی و اجتماعی، مسئله حجاب و چگونگی بیان آن از منظر تمدنی و ... پرداختیم."

وی ادامه داد: "کارگاه سوم نیز در مسجد جامع امام علی (علیه السلام) شهر الزبیر برگزار شد، که در آن به نحوه تعامل والدین با فرزندان خود به ویژه نوجوانان، و چگونگی به کارگیری قانونمند موبایل و اینترنت و راه‌های جلوگیری از انحراف ناشی از آن پرداخته شد."

برگزاری این کارگاه‌ها با استقبال و قدردانی ویژه‌ی دبیرکل دار التبليغ اسلامی، از مدیر مرکز رسانه‌های پيشگيرانه به نمایندگی از آستان قدس عباسی، بابت لبیک به دعوت این مرکز، پوشش رسانه‌ای این کارگاه‌ها، حمل و نقل و اسکان اساتید روبرو شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: