“Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) akait açısından dindeki makamı (yeri)…” dersleri; Mukaddes Türbe'ye özel

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü yıllık araştırmaya yönelik kültürel faaliyet programlarına bir yenisini daha ekledi: “Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) akait açısından dindeki makamı (yeri)…”

Ayetullah Şeyh Muhammed Sened’in (Allah tevfikini daim etsin) araştırmalarını paylaştığı ve her Perşembe günü gerçekleştirdiği dersler; Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi'nde yer alan Hz.İmam Musa Kâzım (Aleyhisselâm) Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Derslere Kültür – edebiyat camiası, akademisyen ve çok sayıda İlim havzası talebesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Ayetullah Sened; şu ana kadar olan araştırmalarında birçok konuyu ele alarak birçok kavramı ve meseleyi ele aldı. Hz.Ebulfazl Abbas’a (Aleyhisselâm) has akaidi sıfatları titizlikle inceleyen Sened; masum oluş kavramını, Kur’ân-i Kerîm ayetleri ve Hadîs-i Şerîflerdeki iki farklı halka şeklinde ele aldı. Sened'in yaptığı sınıflandırmaya göre; ilk halkayı Ondört Masum-i Pâk'ın (Allah'ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) ve onların akaidi makamı oluşturuyor. İkinci halkaya ise Onlar'ın (Allah'ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) pek müşerref evlat ve zürriyetleri yerleşiyor. Araştırmacı yapmış olduğu bu sınıflandırma için; başta tathir ayeti ve sakaleyn (iki ağır yâdigâr) hadisi olmak üzere, birçok Kur'ân-i Kerîm ayeti ve Hadîs-i Şerîfi delil olarak gösterdi.

Şeyh Sened sonraki bir dersi de kısaca şu şekilde işledi: Önce Allah-u Teâlâ tarafından seçilmiş hüccetleri birkaç bölüme göre ayırarak başladı. Nübuvvet, Risalet, İmamet ve Miras yoluyla geçen Velayet'in bu bölümlerden olduğuna değindikten sonra her bir bölümü ayrı ayrı açıklayıp farklılığını izah ve bu bölümlere mensup olanların kimler olduğunu söyledi. Daha sonra yukarıda yaptığı tasnife göre ikinci halka kapsamında yer alan ve buradaki bölümlere göre söylenirse beşinci bir bölüm daha bulunduğunu söyledi ve bu kapsamdaki pek müşerref şahsiyetlerden örnekler sıraladı. Bu örnekler içerisinde de yakından bildiğimiz; Hz.Peygamber Efendimiz'in (Sallallâhu Aleyhi we Âlihi) Amcası Hz.Hamza (Rizwanullahi Aleyh), Halası Hz. Safiyye (Rizwanullah Aleyha), Hz.İmam Huseyn'in (Aleyhisselâm) oğlu Ali Ekber (Aleyhisselâm) ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendilerimizi de bu kapsamda zikretti. Şeyh Sened sonrasında; daha önce sınıflandırmasını yapmış olduğu her iki halka arasında, akaid açısından bazı ortak paydaların bulunduğuna dikkatleri çekti ve ortak özelliklere değindi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: