رایزنی انجمن علمی و فکری العمید با مراکز علمی آستان قدس رضوی درباره چشم‌اندازهای همکاری

هیاتی از انجمن علمی و فکری العمید وابسته به آستان قدس عباسی به ریاست ریاض طارق العمیدی و اعضای هیات همراه آن نشستی را به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی آستان قدس رضوی با برخی از موسسات و مراکز علمی و پژوهشی وابسته به آن برگزار کرد.

دکتر قرا ملكی، مدیر مرکز پژوهشگاه علوم اسلامی، دکتر امامی، معاون آموزشی دانشگاه علوم اسلامی امام رضا (عليه السلام)، دکتر طالبی، رئیس سازمان امور فرهنگی و فکری، دکتر حسن آبادی، معاون مسئول کتابخانه در صحن شریف رضوی و دکتر اکبری، رئیس بخش ترجمه به نمایندگی از آستان قدس رضوی در این نشست حضور داشتند.

نمایندگان بخشهای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی توضیحات مختصری را درباره ادارات ذیربط و دانشگاه رضوی ارائه کردند. همچنین دکتر ریاض العمیدی، اعضای هیئت را معرفی کرد. سپس هر یک از این اعضا توضیح کوتاهی را درباره دستاوردها و فعالیتهای بخشی که به نمایندگی از آن حضور دارند ارائه کردند‌.

این نشست به توافق درباره برگزاری نشست‌های آتی به منظور گشایش چشم اندازهای همکاری میان طرفین در سطح علمی و فرهنگی انجامید.

شایان ذکر است، انجمن علمی و فکری العمید انجمنی است که به صورت رسمی در وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی عراق به ثبت رسیده است و آستان قدس عباسی بر فعالیت‌ها و برنامه‌های آن نظارت دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: