چاپ كتاب (عشرة موضوعات في حياة الشباب) از سوی مرکز مطالعات و بازنگری علمی

مرکز مطالعات و بازنگری علمی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی کتاب (عشرة موضوعات في حياة الشباب) تالیف حسن علی الجوادی را منتشر کرد.

حسن الجوادی، مولف کتاب و مدیر مرکز یاد شده گفت، این کتاب در چارچوب اثر (سلسلة مناقشات شبابيّة جادّة) است که مرکز آن را چاپ می کند تا به قشر جوانان که قشر مهمی از جامعه هستند خدمت کرده و نیازهای فرهنگی و فکری آنها را رفع کند.

وی ادامه داد: این اثر موضوعات ویژه زندگی جوانان و چالش‌های بزرگی که با آن مواجه هستند را بررسی کرده است‌. محتوای کتاب به شیوه ای معاصر ارائه شده و برخی مفاهیم را برای قاری بسط می دهد‌.

مرکز مطالعات و بازنگری علمی برخی فعالیتهای فکری و فرهنگی ویژه جوانان را انجام می دهد؛ از جمله آثار کاغذی که برخی کتب را در محورهای متنوع دربر می‌گیرد. همچنین برگزاری برخی جلسات و دوره های آموزشی و فرهنگی را شامل می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: