دکتر عادل محمد اندیشمند و پژوهشگر مصری : محافظت از میراث عراق از اولویتهای عصر حاضر است!

دکتر عادل محمد
فرهنگ و تمدن اسلامی نقش مهم و برجسته ای در غنای میراث فرهنگ بشری داشته است. فرهنگ و تمدن اسلامی به شکل ویژه ای به مثابه حلقه وصل بین میراث قدیم و جدید بوده و محافظت و نگهداری از میراث فرهنگی عراق بالاخص میراث معماری و اشیاء و کتب تاریخی یکی از اولویتهای عصر حاضر است. این امر با توجه به توسعه عمرانی سریع در عراق و خطر آسیب رسیدن به میراث معماری آن در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آقای دکتر عادل محمد اندیشمند و پژوهشگر مصری که روز جمعه 2 اسفندماه 1392 و در مراسم افتتاحیه مرکز میراث حله سخن می گفت ، به اهمیت ثبت و مستند سازی دقیق میراث عراق اشاره نمود و گفت: این امر ضرورتا بایستی بر عهده مراکز حافظ میراث فرهنگی در عراق گذارده شده تا با بکار گرفتن روشها و متدهای جدید و پیشرفته از این گنجینه های ارزشمند تاریخی محافظت بعمل آید.
آقای دکتر عادل در ادامه به اهمیت آگاه نمودن مردم بالاخص افراد ساکن در مجاورت اماکن تاریخی اشاره نمود و گفت:لازم است به افراد ساکن در مناطق تاریخی اهمیت حفاظت از آثار تاریخی کشور و اهمیت و جایگاه آن در شناخت تاریخ بشریت آموزش داده شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: