چاپ ششمین اثر از مجموعه نقد تمدن غربی (تاريخ الإغريق قبل القرن التاسع ق.م)

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی ششمین جلد از کتاب نقد تمدن غربی (تاريخ الإغريق قبل القرن التاسع ق.م: تاریخ یونان پیش از قرن نهم قبل از میلاد) را که گروهی از پژوهشگران جهان عرب و اسلام در تالیف آن شرکت داشتند منتشر کرد.

ششمین جلد اثر مکمل جلدهای پیشین است که یکی از پروژه های مختص یونان به شمار می رود که با برخی مباحث فلسفی پراکنده تکمیل شده است.

این جلد از کتاب عناوین متعددی را بررسی کرده که برخی از آنها به شرح زیر است: چگونه دموکراسی در آتن شکل گرفت و چرا فروپاشید؟، استعمار یونان در غرب آسیا در عصر هلنیستی، اسکندر مقدونی شخصیت، جنگها و روابطش با ملتهای تحت اشغال، جنگ پلوپونز،پارادوکسهای اپیکوریسم بين ایمان و کفر، و غیره.

شایان ذکر است، اهداف این پروژه معیار تقسیم بندی آن به چند مرحله است. به طوریکه از مرحله اول یعنی یونان قبل از قرن نهم پیش از میلاد آغاز و شامل دو جلد (۱و ۲) است. سپس با مرحله دوم دنبال شد که آن یونان در قرن هشتم و پنجم قبل از میلاد است (جلدهای ۳،۴،۵) امروز مرحله سوم است که آنچه بعدا به اروپا شناخته شد را در قرن پنجم و اول بررسی کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: